Gebedstocht O.L.Vrouw van Tuine

Laatst bijgewerkt: zondag 01 augustus 2021 Gepubliceerd: zondag 05 augustus 2018

Voor de historische achtergrond van deze gebedstocht verwijzen we graag naar onze website.

Het oorspronkelijk religieuze karakter van de Tuindag dat voortleeft in deze eeuwenoude processie lijkt zoek geraakt. Toch houden een betekenisvol aantal gelovige Ieperlingen deze traditie in stand. En het is meer dan folklore.

Het is een gelovig beleven van de werkelijkheid – 'ja-zeggen' aan het leven – die veel goeds bijbrengt aan de wereld. Zo gaf ook Maria ooit haar 'fiat – ja-woord' aan de engel : "Mij geschiede naar uw woord - het is goed". Het is een levenshouding waar je als mens alleen maar gelukkiger van wordt. Er is nog niemand geholpen met hele dagen te klagen en te zagen ! We kennen het liedje van The Beatles : "When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me – wanneer ik in de miserie zit, komt Moeder Maria naar mij – whispering words of wisdom : let it be ! – en ze zegt woorden van wijsheid : laat het zijn !"

Maria leert ons dat we de uitdagingen van het leven moeten aangaan en positief durven te beantwoorden. Zo komt de hemel wat dichterbij en dat vindt ze schitterend, "magnifique" zoals ze het dankbaar uitzingt in haar eigen lied het 'Magnificat'.

Via bovenstaande link krijg je op YouTube een mooie impressie van dit evenement.

Hits: 170