JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Op weg naar eerste Communie en Vormsel

Laatst bijgewerkt: zaterdag 27 juli 2019 Gepubliceerd: maandag 01 april 2019

In mei en juni hebben we in onze Pastorale eenheid (PE) vele Eerste Communie- en vormselvieringen. De kinderen en jongeren worden hierop volop voorbereid. Zo hadden we de voorbije weken op verschillende plaatsen in onze PE eerste communietochten, ouderavonden, instapvieringen voor de eerste communicanten en hun ouders. Voor de vormelingen zangmomenten, Let-It-Shine, groepsdag of -namiddag en andere activiteiten.

Deze uitgebreide aanloop naar eerste communie of vormsel is een ‘samen-op-weg-gaan’ met de kinderen of de jongeren, de ouders, het hele gezin, de geloofsgemeenschap en vooral naar Eerste Communie toe ook vaak met de scholen.

De voorbije jaren is er een duidelijke accentsverschuiving waar te nemen in onze werking, van minder ‘voorbereiding’ naar meer ‘initiatie’ of thuiskomen in het sacrament. Op het vlak van geloof en cultuur maken we geen weersverandering, maar een heuse klimaatsverandering mee. Een overgrote meerderheid van de catechisanten zijn – in tegenstelling tot vroeger – niet uitdrukkelijk, gelovig opgevoed via het gezin, de school of de parochie. Dit is een algemeen cultureel gegeven en die zin dus ook niemands specifieke schuld. Maar hoe moeten we daarmee omgaan?

Kennismaken, meemaken en proeven

Inspiratie vindt Piet Raes (bisschoppelijke gedelegeerde voor vorming en catechese) bij de Italiaanse priester en catecheet Enzo Biemmi. Hij pleit ervoor dat we andere klemtonen gaan leggen in onze aanpak van sacramentencatechese. Dit is geen revolutie, maar een evolutie. Er is een merkbaar verschuiven van ‘leren’ naar ‘beleven’ met en langs het gezin om i.p.v. het zich hoofdzakelijk gaan focussen op het individuele kind zelf. Het gebeurt meer en meer in verbondenheid met de gehele geloofsgemeenschap i.p.v. in een aparte, afgescheiden werking. De door- en nawerking van het sacrament primeren meer en meer op een afgemeten, tijdelijke voorbereiding.

We zijn in ons bisdom al jaren bezig op deze weg stappen te zetten. Denk maar aan initiatieven als Let-It Shine, de vormselwakes, de eerste communietochten, … Het zijn allemaal vormen van kennismaken, meemaken en proeven. Al deze initiatieven hebben de kracht van een gedeelde en vreugdevolle kerkervaring gemeen. Ter illustratie enkele sfeerbeelden van deze activiteiten met wat commentaar.

Eerste communietocht

 

Eerste communicanten samen met hun ouders maken een tocht door de kerk. Haltes of stopplaatsen doen hen stilstaan bij hun doopsel, bij de eucharistie, bij een Bijbelverhaal, bij dankbaarheid…

Instapvieringen

 

Het hele gezin wordt uitgenodigd in een weekendviering. Deze viering is een gezinsvriendelijke viering waarin de eerste communicanten mogen voorlezen of iets aanbrengen, … In de eerste instapviering noemen de kinderen hun naam, zo laten ze aan iedereen horen dat ze hun Eerste Communie willen doen, dat ze een Jezusvriend willen worden.

Vormselactiviteiten

 

Let It Shine: een belevingsmoment met zang, getuigenissen en gebed voor vormelingen en catechisten.

Groepsdag: vormelingen gaan samen op stap en doen onderweg enkele opdrachten, samen eten, zangmoment, een doorschuifactiviteit met Bijbelse volksspelen of ander gemeenschapsspel, creamoment en stilstaan bij het thema ‘bidden’; De dag wordt afgerond met een slotmoment samen met ouders.

Hits: 1077