JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

De vreugde van het ontmoeten

Laatst bijgewerkt: donderdag 26 september 2019 Gepubliceerd: donderdag 26 september 2019

‘Blij dat jij er bent !’ Met deze enthousiaste slogan zette CCV in het bisdom Brugge met haar jaarlijkse Oriëntatiefeest op dinsdag 10 september in Dienstencentrum Groenhove het nieuwe werkjaar in. De nieuwe grondtoon werd belicht vanuit één, twéé, drié invalshoeken.

Eén

Blij dat jij er bent, jij vrijwilliger’ die zich met hart en ziel inzet voor onze (nieuwe) parochies. Aan verschillende mensen was gevraagd wat en wie hen blij en hoopvol maakt. Het resultaat was een aantal mooie en bij momenten aandoenlijke getuigenissen over wat mensen raakt en blij maakt.

Zo zei Christine Maes, vrijwilligster in de Federatie Staden en onthaalmoeder, dat iemand haar eens vroeg hoe ze het klaarspeelde haar liefde te verdelen over zoveel mensen: “Liefde deelt zich niet maar vermenigvuldigt zich”. Onze eigenste Jef Coulembier (foto) verheugt zich dan weer in het mensen open en eerlijk kunnen toevertrouwen wat geloof met je doet, wat je ervaringen met verkondiging zijn ...

Twéé

Blij dat jij er bent, jij die deel uitmaakt van onze ruime gemeenschap’. In onze geloofsgemeenschappen ontmoeten we tal van mensen. In vergaderingen, in vieringen, in de catechese, in ons engagement voor medemensen... Sommige van die ontmoetingen zijn gepland, sommige echter helemaal niet. Mensen doen een beroep op onze gastvrijheid, vragen een dienst, zijn passant, bezoeken onze kerken…Wat er ook van zij, een ontmoeting kan iets moois ‘opleveren’ maar ‘je moet wel van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten, liet Stef Bos horen.

Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten
Je moet eigenlijk toevallig onderweg zijn.
Je moet geen doel voor ogen hebben
en je moet laten gebeuren waarvoor je bang bent.

Je moet niet alles willen verklaren
voor je het weet verklaar je elkaar de oorlog.

Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten.
Je moet je zelf in de ander durven zien
zonder in die ander te verdwijnen.

Het kan opeen, zomaar voor je staan
het lijkt op iets om uit de weg te gaan.
Dat is het vreemde van geluk.

Je maakt het waar of je maakt het stuk
het kan jou bedreigen
het kan je behoeden
maar je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten.

Bijzondere ontmoetingen, ervaringen en plaatsen kunnen mensen doen groeien en veranderen. Daarvan getuigde Sien Callebaut (foto), die vertelde hoe ze als niet-gelovige groeide tot geëngageerde christen doorheen bijzondere ontmoetingen. Nu staat ze als communicatieverantwoordelijke van IJD (Interdiocesane Jeugddienst) getuigend in het leven en wil ze op haar beurt jongeren inspireren. Ze doet dit o.a . door aandacht te hebben voor wat er op wereldvlak gebeurt en daaraan deel te nemen (bv. De Wereldjongerendagen in Panama, het Jongerenforum in Rome waar jongeren gestalte geven aan de kerk van morgen). Daarnaast wil ze ook werk maken van een hartelijke kerk die mensen echt ziet en om hen geeft. Ze riep daarbij ook iedereen op om daar werk van te maken. Ze besloot haar uiteenzetting met de uitdrukkelijke vraag dat wij als christenen een verantwoordelijkheid hebben om het evangelie te laten klinken (naar jongeren toe). Ze verwees naar de exhortatie van Paus Franciscus ‘Christus leeft!’ waar deze vraag uitdrukkelijk in doorklinkt.

Als niet onbelangrijk addendum deelde IJD mee dat er in navolging van de (grote) synode van oktober 2018 op 20 september 2019 een synodaal proces over jongerenwerking en -pastoraal start in ons bisdom die in oktober 2020 na een groot open beraad zal leiden tot een aantal beleidslijnen i.v.m. jongerenpastoraal.

Drié

In een stemmig gebedsmoment kwam een derde facet van de grondtoon ter sprake: ‘Blij God, dat jij er bent, ons draagt en steunt’. Bisschoppelijk gedelegeerde priester Stefaan Franco belichtte deze invalshoek aan de hand van het verhaal van Zacheüs.

Zacheüs was klein van gestalte. Bovendien ervaart hij ook kleinheid omdat hij te-kort-schiet. Er mankeert iets in zijn leven. Dat maakt hem nieuwsgierig naar Jezus. Hij wel hem zien, gadeslaan. Het genademoment in zijn leven voltrekt zich pas waar hijzelf wordt aangekeken en aangesproken door Jezus. Voor hem het moment van waarheid, niet alleen over wat hij doet en nalaat maar tegelijk ook van barmhartigheid. Zo zijn wij het allemaal waard om aangekeken en aanvaard te worden zoals we zijn. Tezelfdertijd maakt het nieuwe mensen van ons die anders in het leven gaan staan. ‘De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen’, zoals het in het lied klinkt. Dat gaat gepaard met diepe vreugde. Blij Iemand te ontmoeten die belichaamt wat je al zolang zocht. De vreugde te ervaren van een vervullende aanwezigheid. De vreugde van het evangelie ...

De avond werd zoals gebruikelijk afgesloten met een glaasje.

Hits: 1917