JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Passietocht op de vestingen

Laatst bijgewerkt: zondag 02 juni 2019 Gepubliceerd: zondag 21 april 2019

Op Goede Vrijdag 19 april 2019 herbeleefden zo’n 250 mensen Jezus’ lijden en dood tijdens de oecumenische Passietocht op de vestingen. Het werd een indrukwekkend en ingetogen gebeuren waarin scènes uit het lijdensverhaal werden afgewisseld met muziek, zang, reflectiemomenten en gebed. Een vijftigtal medewerkers voor en achter de schermen maakte de tocht mogelijk. Aan het einde kregen alle aanwezigen een kaartje mee met het nieuwe logo van de Passietocht, ontworpen door Roos Decrock, die eerder ook al het logo van onze Pastorale Eenheid ontwierp.

Op dit logo zijn dezelfde figuren te zien als op het logo van de Pastorale Eenheid, op weg in het groene kader van de Ieperse vestingen. Sommigen zijn wat meer in het donker gehuld dan anderen. Dat verwijst naar de ervaringen van duisternis die elke mens met zich meedraagt in het leven: ziekte, relatiemoeilijkheden, problemen op het werk, het verlies van een dierbare. Bij de een weegt het kruis al zwaarder door dan bij de ander, maar net door samen op weg te trekken wordt dit kruis draagbaar op de moeilijke momenten in het leven. Bovendien wordt het kruis dat elke mens moet dragen opgenomen in het kruis van Christus: de hele groep helpt het kruis van Christus te dragen. Het kruis is in het rood van de passie gekleurd en staat schuin, omdat het met de mensen meetrekt.

De Heer zelf nodigt hen uit: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”. Naarmate de figuren zich in de richting van het kruis begeven, worden ze helderder omdat ze verlicht worden door de liefde – eveneens gesymboliseerd door de rode kleur – die van het kruis uitstraalt over hen. Het licht van Christus is immers bestemd voor elke mens.

Bij het kruis bevindt zich een duif, symbool voor de Geest maar ook van de vrede. Dit is een verwijzing naar de patrones van onze Pastorale Eenheid, Onze-Lieve-Vrouw-van-Vrede, maar ook naar het ultieme doel van de tocht, meer bepaald de vrede onder alle mensen. De duif nodigt ons uit om in vrede samen te leven en samen Kerk te vormen. Aldus krijgt ook het oecumenische aspect van de Passietocht zijn plaats op het logo: het nastreven van samenhorigheid onder alle christenen, die zich verenigd weten onder het éne kruis van Christus.

ozio_gallery_nano

Hits: 2641