Agenda

Geen activiteiten gevonden

Leerhuis Augustinus 2017-2018

Laatst bijgewerkt: vrijdag 29 november 2019 Gepubliceerd: vrijdag 06 oktober 2017 Geschreven door Mathias Parret

Eén van hart en ziel …

op weg naar God. Dit jaar geen klassiek CCV-leerhuis maar een gelegenheid om ons even te verdiepen in het leven, werk en spiritualiteit van Sint-Augustinus (354-430). Geen onschuldig intermezzo maar een geleide ontmoeting met en door de kerkvader in het spoor van de levende Heer zelf.
Een hartstochtelijke zoektocht naar waarheid, goedheid en schoonheid.

Christelijke spiritualiteit heeft te maken met de navolging Christus zelf. Elke tijd in de geschiedenis stelt z’n specifieke uitdagingen om in het voetspoor van Jezus te treden. Er is de tijdsgeest, allerhande evoluties en verschuivingen en de gevolgen daarvan voor de mensen, of ze nu gelovig zijn of niet. Het is vandaag niet anders. Augustinus’ tijd en wereld vertoont grote gelijkenissen met de onze ... grote migratiegolven, multiculturaliteit en –religiositeit. Zelf is hij kritisch en veeleer individualistisch ingesteld maar steeds gedreven op zoek naar de waarheid achter de dingen. Het lukt hem daarbij niet zichzelf te overstijgen en dat gebeurt pas wanneer de Heer zelf hem aanraakt. Geen spectaculair verhaal, een bekering uit de duizend, heel herkenbaar en geloofwaardig, maar niet minder efficiënt.

Hij zoekt naar wegen om Jezus te volgen en vindt die in de Handelingen van Apostelen. Hij schrijft een regel, die zowel religieuzen als leken tot op vandaag blijft inspireren. Hij beleeft het geloof, niet los van de wereld, vanuit de hoogte maar in dialoog ermee, tussen de mensen zelf. Ondanks z’n briljant intellect is hij geen kamergeleerde. Hij probeert het geloof te verhelderen, door te geven en te vieren, het te beleven in woord en daad. In wezen hetzelfde wat nog elke gelovige – al dan niet in een parochie – te doen staat. Gemeenschap vormen rond de levende Heer is in wisselende tijden, de kern, de permanente uitdaging van het geloofsleven. Opnieuw heel herkenbaar voor onszelf.

In vier avonden maken we kennis met z’n boeiende persoonlijkheid, achtergrond, leefwereld en gedachten, spiritualiteit en engagement. Hoe zich dat tot op vandaag en ook plaatselijk heel divers concreet vertaalde in religieuze initiatieven en gemeenschappen. We hebben aandacht voor wat er zich hier en nu nog afspeelt in de Vlaamse en Nederlandse context. Hoe dit kan verbinden, inspireren om in een geseculariseerde samenleving met zoveel diversiteit op een augustijnse wijze, toch ontspannen en vreugdevol, vol vertrouwen christen te zijn.

Het Leerhuis Augustinus is een toevlucht, een groep waar je vanuit je geloof op verhaal kunt komen bij anderen. Een plaats waar je om de Handelingen te citeren ‘Eén van hart en ziel’ samen op weg kunt gaan naar God. Dat kan door studie, gebed, samen een tekst te lezen, beelden en filmfragmenten te bekijken, zang, contact met gelijkgezinde groepen... Vriendschap is een kernbegrip in de spiritualiteit van Augustinus. Dit leerhuis brengt ons als een ‘familia’ gelovigen, zinzoekers anders dan anders samen en bemoedigt elkaar in onze zoektocht naar zin, geloof en het bijbehorend engagement op het terrein.

Praktisch:
Wanneer: op dinsdag 24 oktober, 21 november, 19 december 2017 en 23 januari 2018
om 19.30 u.
Waar: Sint-Maartenskring, Lange Meersstraat 26, Ieper
Inschrijven: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. – 0478 32 52 55
Bijdrage: gratis
Organisatie: Pastorale eenheid O.L.Vrouw-van-Vrede Ieper & Federatie Sint-Augustinus Zonnebeke  i.s.m. CCV-Brugge
Begeleiding: Diaken Lode Caes

 

Hits: 11929