Agenda

Geen activiteiten gevonden

Leerhuis 2016-2017 Bijbelse vrouwen

Laatst bijgewerkt: maandag 26 augustus 2019 Gepubliceerd: donderdag 08 september 2016 Geschreven door Webmaster

In het Leerhuis 2016-2017 staan een aantal vrouwen uit de Bijbel centraal.  Zowel uit Oud als Nieuw Testament.  Bekend en minder bekend.  Moedige vrouwen met een groot geloof.  Sterke vrouwen die voor ons een voorbeeld zijn.

In dit Leerhuis willen we die vrouwen beter leren kennen en ook ontdekken hoe zij vandaag ons geloofsleven kunnen inspireren.

In de zeven groepsbijeenkomsten komen volgende figuren aan bod :

 1. Maria van Magdala
 2. Tamar
 3. Maria
 4. Ruth
 5. Eva
 6. Vrouwen rond Mozes
 7. Martha en Maria

Voor wie ?

Het Leerhuis staat open voor een breed publiek :

 • voor wie zelden of nooit in de Bijbel lezen
 • voor jongeren en volwassenen die zich afvragen wat de Bijbelwoorden met hun leven te maken hebben
 • voor wie vertrouwd zijn met de Bijbel en op zoek zijn naar meer inzicht
 • voor wie inspiratie zoeken om te verkondigen

Wat ?

Elke bijeenkomst in de groep verloopt volgens eenzelfde stramien. Eerst maken we tijd om met veel aandacht enkele Bijbelteksten te lezen. We willen rustig op het spoor komen van wat geschreven staat. Na een eerste uitwisseling is er tijd voor uitleg en duiding.

De groepsbegeleider brengt de nodige achtergrondinformatie en schetst de context zodat we de Bijbelteksten zo goed mogelijk begrijpen.

Daarna is er ruim tijd voor gesprek en uitwisseling. Via diverse methodieken willen we dieper in de teksten doordringen. Er wordt nagegaan hoe ze ons inspireren om vandaag als christen te leven. Elke beurt wordt afgerond met een moment van samen bidden.

Alle deelnemers krijgen een werkmap met teksten, uitleg en achtergrondinfo, vragen en suggesties voor de uitwisseling en gebedsteksten.  Je ontvangt de map en de teksten per bijeenkomst tijdens de verschillende avonden.

Wanneer ?

In Ieper komen we samen in de bovenzaal van de St.-Maartenskring, Lange Meersstraat 26, 8900 Ieper, telkens van 19h30 tot 21h15 op volgende dinsdagen :

 • 4 oktober 2016
 • 8 november 2016
 • 6 december 2016
 • 24 januari 2016
 • 21 februari 2016
 • 21 maart 2016
 • 25 april 2016

Daarnaast is er met het hele bisdom een openings- en slotbijeenkomst met alle deelnemers :

 • 20 september 2016 in Torhout (Diocesaan Centrum Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout)
 • 16 mei 2017 in Roeselare

We voorzien in carpooling.

Inschrijven

Naam en contactgegevens bezorgen aan Hans Debel, en door overschrijving van €25 op rekening BE22 4675 0811 1147 van CCV in het bisdom Brugge, p/a Geldenaaksebaan 277, 3001 Heverlee,
met de vermelding “Leerhuis 8 + naam deelnemer”.

Hits: 13220