Agenda

Geen activiteiten gevonden

Passietocht 2023

Laatst bijgewerkt: woensdag 28 juni 2023 Gepubliceerd: vrijdag 24 maart 2023
Geschreven door Lode Caes

FOTOVERSLAG

Lees meer...

Passietocht 2022

Laatst bijgewerkt: donderdag 28 april 2022 Gepubliceerd: vrijdag 08 april 2022
Geschreven door Webmaster

Het is intussen drie jaar geleden dat we de Goede Week nog echt samen konden vieren. De voorbije jaren bleven we in deze bijzondere periode van het kerkelijke jaar noodgedwongen op afstand met elkaar verbonden dankzij livestreamvieringen. Ook de Passietocht die sinds 2012 jaarlijks plaatsvindt op Goede Vrijdag, ontsnapte niet aan de coronacrisis. Terwijl in 2020 de tijd te kort was om een alternatief uit te werken, zorgde de werkgroep in 2021 voor een digitale Passietocht die hier nog steeds te herbekijken valt. Op vrijdag 15 april 2022 mogen we voor het eerst in drie jaar weer een Passietocht als vanouds beleven.

Lees meer...

OECUMENE: De kostbare parel

Laatst bijgewerkt: maandag 07 maart 2022 Gepubliceerd: maandag 24 januari 2022
Geschreven door Lode Caes

De ‘Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen’ loopt van 18 tot 25 januari 2022. Kardinaal Jozef De Kesel schrijft in dit verband: “Steeds meer beseffen we dat de eenheid van de Kerk waarop we hopen en waarvoor we bidden een eenheid in verscheidenheid zal zijn. Maar tot hiertoe leidt de verscheidenheid nog niet tot eenheid. We zijn nog verdeeld. En toch, in de mate dat we onze verdeeldheid erkennen en daadwerkelijk verlangen naar eenheid en ervoor bidden, beseffen we ook alsmaar meer hoe groot de eenheid is die tussen ons al bestaat… Eenheid kan er slechts komen als niet alleen de theologische commissies maar ook de kerken zelf meer en meer met elkaar delen, elkaar ontmoeten en naar elkaar toegroeien. Eenheid kan er slechts komen als de kerken zelf elkaar waarderen en liefhebben." Wat kan dat in de praktijk betekenen?

IN HET VERLENGDE – MAAR UITGESTELD – VAN DEZE GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN, KOMEN WE SAMEN VOOR EEN EUCHARISTIEVIERING MET OECUMENISCH GEBED  MET DE VERSCHILLENDE KERKGEMEENSCHAPPEN OP ZONDAG 6 MAART OM 18.00 U. IN DE SINT-MAARTENSKATHEDRAAL.

Lees meer...

Passietocht 2021

Laatst bijgewerkt: maandag 10 mei 2021 Gepubliceerd: vrijdag 02 april 2021
Geschreven door Webmaster

Een digitaal alternatief voor de jaarlijkse tocht op de Ieperse vestingen waarmee we Jezus' lijden en dood herdenken.

Lees meer...

Bidweek voor de eenheid van de christenen

Laatst bijgewerkt: vrijdag 29 januari 2021 Gepubliceerd: zaterdag 16 januari 2021
Geschreven door Lode Caes

Sinds 1908 vindt van 18 tot 25 januari de gebedsweek voor de eenheid onder de christenen plaats. Net zoals bij andere themaweken en -dagen bestaat het risico dat de oecumene buiten die periode naar de achtergrond verdwijnt. Het dreigt een afvinkvakje te worden op de jaarlijkse to do-lijst, waarna we overgaan tot de orde van de dag of andere aandachtspunten. Plicht vervuld, tot volgend jaar. Toch is dat christelijke eenheidsstreven geen bijzaak maar een permanente prioriteit. Geen van de vele opties, maar een fundamentele opdracht niet alleen voor de bisschoppen maar bij uitbreiding ook voor alle gelovigen. Oecumenische samenwerking en toenadering zijn essentieel voor de geloofwaardigheid van het christendom. We zien dat in deze tijd het voor mensen almaar minder belangrijk is tot welke kerk zij behoren, maar wel of zij al of niet gelovig zijn. In de plaatselijke oecumenische werkgroep, het periodiek samen vieren, gezamenlijke evenementen als de Passietocht, een tweejaarlijks leerhuis in geloof, het steunen van diaconale projecten mag je gerust met respect voor elkaars charisma’s en eigenheden ook in Ieper het embryo zien van een oecumenische parochie.

Lees meer...