Agenda

25 apr
Bijbels Leerhuis Matteüs 2022-23 (8)
25 apr 2023 19:00 - 21:00

BIDDEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD: Een woord dat omhelst

Laatst bijgewerkt: vrijdag 10 maart 2023 Gepubliceerd: vrijdag 10 maart 2023
Geschreven door Lode Caes

Het is een groot wonder, dat het eeuwige Woord van de Almachtige in mij woning zoekt, in mij geborgen wil zijn als de zaadkorrel in de akker. Gods Woord is niet geborgen in mijn verstand maar in mijn hart. Met deze inleidende woorden van Dietrich Bonhoeffer, zet bisschop Lode Aerts ons aan om met dat biddend Woord van God in ons, zelf tot gebed te komen en zo geheel en al op tocht door de veertigdagentijd het wonder van Pasen te begrijpen. Een expeditie in zes stappen.

Lees meer...

FIETSZEGENINGEN: Religie is koers

Laatst bijgewerkt: maandag 06 maart 2023 Gepubliceerd: maandag 06 maart 2023
Geschreven door Lode Caes

“Wij waren góden voor de mensen, de enige góden die ze van dichtbij konden zien en er een klapke mee doen.” Gevleugelde woorden van Briek Schotte. Ze illustreren de haast religieuze beleving van de koers in Vlaanderen. Renners zijn op hun beurt mensenzonen op de weg, die het ene moment triomferen en het andere moment lijden: Palmzondag en Goede Vrijdag in én wedstrijd. En aan volgelingen ontbreekt het ze apostelen van de weg allerminst. In dikke drommen verdringen zij zich elke zondagmorgen in koershabijt op de openbare weg om hun zondagsplicht te vervullen.

Lees meer...

ASWOENSDAG: Niets is om niet

Laatst bijgewerkt: vrijdag 24 februari 2023 Gepubliceerd: maandag 20 februari 2023
Geschreven door Lode Caes

Alwat komt gaat voorbij,

alwat bloeit verdort een keer -

maar Gij, zegt het groen,

Gij zijt die blijft.

Alle begin kent een einde,

ieder van ons weet van zijn uur -

maar Gij, zegt ons hart,

Gij zijt de eeuwige.  

Fotoverslag Aswoensdag 2023 

Lees meer...

OPENBARING VAN DE HEER: Drie koningen in de kerststal

Laatst bijgewerkt: maandag 02 januari 2023 Gepubliceerd: maandag 02 januari 2023
Geschreven door Lode Caes

Het zal per kerk en huis verschillen of de drie Wijzen/Koningen uit het Oosten al direct vanaf Kerstmis bij de kribbe worden geplaatst of dat zij pas met 'het Hoogfeest van de Openbaring van de Heer' ofwel ‘Driekoningen’ arriveren. Een en ander is ook afhankelijk van de beschikbare ruimte in en rond de kerststal. Eerder werden de Wijzen voorgesteld als Perzen met een muts (de vorm daarvan lijkt veel op die van de Smurfen). Vanaf de 8-ste eeuw worden zij Caspar, Balthazar en Melchior genoemd. In de loop van de tijd verandert het uiterlijk van de Wijzen in dat van Koningen.

(Afbeelding: Sint-Martinuskerk Beselare 2012-2013)

Lees meer...

EEN GLOEDNIEUW JAAR - Licht in uwen luchter

Laatst bijgewerkt: zaterdag 31 december 2022 Gepubliceerd: vrijdag 30 december 2022
Geschreven door Lode Caes

 

Een gloednieuw jaar, en naar goede gewoonte wensen de meeste mensen elkaar dan een ‘Gelukkig Nieuwjaar’ en ze voegen er nog steevast aan toe ‘En een goede gezondheid’. Sommigen voegen daar nog een beetje cynisch aan toe ‘En al wat je graag zou hebben, daar je moet je maar zelf voor zorgen.’ Vroeger wensten we elkaar een ‘Zalig en gelukkig Nieuwjaar’ en dat klinkt ook iets zegenrijker want ‘zalig’ is toch net dat ietsje meer dan ‘gelukkig’. Maar wat we ook wensen, het blijft een wens, en we hopen dat die ergens werkelijkheid wordt. 

Lees meer...