Het team van de Pastorale Eenheid

Laatst bijgewerkt: woensdag 13 december 2023 Gepubliceerd: donderdag 07 april 2016 Geschreven door Webmaster

We hebben in de Pastorale Eenheid een team dat maandelijks samenkomt om het reilen en het zeilen te bespreken, aan te passen, uit te werken, ... Ook komen er zaken ter sprake vanuit de werkgroepen, vanuit de pastorale ploegen en de lokale ploegen.

Het team draagt dus zorg voor vijf belangrijke aspecten van de Pastorale Eenheid: verkondiging en catechese, liturgie en gebed, zorg voor mensen en solidariteit, beheer van de materiële en financiële middelen, communicatie.  Deze aspecten worden behartigd door verschillende werkgroepen.  Deze werkgroepen, elk met een eigen opdracht, willen onze geloofsgemeenschap adem geven...

  • De groep "zorg voor mensen en solidariteit" geeft aanzetten in onze dienstbaarheid.
  • De groep "liturgie en gebed" inspireert om samen op een zinvolle en levensnabije manier ons geloof te vieren en biddend samen te zijn.
  • De groep "verkondiging en catechese" zoekt creatieve wegen om als christen meer en meer "leerling van Jezus" te worden.
  • De groep "communicatie" maakt via "KERK&leven", Facebook, een website en de mededelingen in de weekendvieringen het reilen en zeilen binnen onze gemeenschap kenbaar.

Vanuit het team worden een aantal prioriteiten vooropgezet voor de werkgroepen. De werkgroepen worden gedragendoor  vrijwilligers en met één of enkele mensen uit het team om samen werk te maken van deze prioriteiten.

Naast deze 'grote' werkgroepen zijn ook kleinere, soms plaatselijk gebonden werkgroepen en mensen goed bezig; denken we maar aan de vormselwerking, de eerste-communiewerking, de rouwpastoraal, de lokale ploegen in de vroegere parochies, de vele vrijwilligers op velerlei terrein...

Met dank aan zoveel mensen die zich vrijwillig inzetten voor de Pastorale Eenheid, voor onze Kerk.

 

Samen willen we op stap gaan als Pastorale Eenheid om in geloof en vertrouwen de Blijde Boodschap te brengen.  Vurig en gedreven willen we die weg gaan.  Daarin streven we naar alles voor allen.  Levendig en hartelijk wil onze gemeenschap zijn.  Zoals Jezus willen wij oog en oor hebben voor kleine en kwetsbare mensen, in respect voor ieders eigenheid.  Daarin willen we stap voor stap geduldig groeien, dit alles vanuit verbondenheid met God en mens.

Hits: 44502