Eenzaam of Gem-eenzaam oud?

Laatst bijgewerkt: dinsdag 19 mei 2020 Gepubliceerd: zaterdag 09 mei 2020
Geschreven door Lode Caes

Ik ben zo eenzaam zonder jou ...” Jaren geleden zong Will Tura die geweldige hit. Jonge mensen herkenden zich in dit eenvoudige lied van onstilbaar verlangen naar die ene andere. Nu, decennia later en een stuk ouder geworden, duikt die eenzaamheid opnieuw op. Voor sommigen is ze misschien nooit weg geweest. Maar bij het ouder worden – en zeker in deze tijden van corona-crisis – werpt ze steeds nadrukkelijker haar schaduw over het leven van elke dag. Weinige ouderen ontsnappen eraan, ook al spreken ze er niet zo gemakkelijk over. Soms verduistert eenzaamheid zo sterk het bestaan dat mensen levensmoe worden. Eenzaamheid is één van de voornaamste redenen van de vraag naar euthanasie bij ouderen, … bijna een noodkreet. De eenzaamheid van mensen, en vooral van vele ouderen in onze samenleving vandaag en morgen moet ons aller zorg zijn! In een eerste deel analyseren we met Ria Grommen – gezins- en levenslooppsychologe (volwassenheid en ouderdom) – vanuit ‘Adem-Tocht’ de spiritualiteitsbeweging van senioren – de vele gezichten van eenzaamheid. In een volgende bijdrage hebben we het dan verder over gem-eenzaam oud of wat we daar tegenover kunnen stellen.

Lees meer...

Eenzaam of Gem-eenzaam oud? Vervolg.

Laatst bijgewerkt: zaterdag 09 mei 2020 Gepubliceerd: zaterdag 09 mei 2020
Geschreven door Lode Caes

De eenzaamheid van mensen, en vooral van vele ouderen in onze samenleving vandaag moet ons aller zorg zijn! In een eerste bijdrage  hadden we het met Ria Grommens – gezins- en levenslooppsychologe (volwassenheid en ouderdom) over de vele gezichten van eenzaamheid. Deze keer hebben we het dan verder over gem-eenzaam oud worden of hoe wij deze eenzaamheid enigszins kunnen doorbreken en waar mogelijk die ook positief kunnen beleven.

Lees meer...

Geloof, Kerk en Samenleving

Laatst bijgewerkt: donderdag 30 april 2020 Gepubliceerd: woensdag 29 april 2020
Geschreven door Lode Caes

Mgr. Jan Dumon zou in het Pastoraal Centrum ‘De Bron’ in Harelbeke een voordracht houden over ‘Geloof, Kerk en Samenleving’. Maar ook hier stak het corona-gebeuren stokken in de wielen. Zo stokte naast vele economische activiteiten ook het school-, sport-, cultureel en religieus leven voor onbepaalde tijd. En dus ook geen relaas over een ongetwijfeld boeiende problematiek. Nu waag ik mij dan maar zelf aan een bescheiden poging om mijn huidige persoonlijke en gedeelde gedachten over Geloof-Kerk-Samenleving even uit te schrijven.” Jozef Coulembier.

Lees meer...

Leven in balans en harmonie

Laatst bijgewerkt: zaterdag 15 februari 2020 Gepubliceerd: donderdag 16 januari 2020
Geschreven door Lode Caes

Afbeelding © Quang Nguyen vinh – Pixabay

Bij het begin van een nieuw jaar wensen mensen elkaar voorspoed en geluk toe. Het is voor velen ook een moment om dat verhoopte geluk in langzaam, gerijpte goede voornemens in daden om te zetten. Maar wat betekent geluk? Wat is de kortste weg er naar toe? Een kluif voor Adem-Tocht, de spiritualiteitsbeweging voor senioren. Ria Grommen schreef voor het gelijknamige tijdschrift een bijdrage waarin ze pleit voor meer soberheid en eenvoud, een pad met onvermoede perspectieven. Enkele kerngedachten …

Lees meer...

Het groot sterrenspel

Laatst bijgewerkt: woensdag 29 januari 2020 Gepubliceerd: donderdag 02 januari 2020
Geschreven door Lode Caes

Net als Sint-Maarten of Sinterklaas lijkt Driekoningen op het eerste gezicht meer op een kinderfeestje dan op een echt, geloofwaardig verhaal van deze tijd. Je kunt, wetenschappelijk verantwoord, helemaal geen ster achternalopen. En dan, die slordig, verklede kinderen die aan de deuren komen sterzingen en die vaak die niet eens de moeite doen om hun lied uit te zingen, wat flauw … Dat is toch allemaal niets, om grote mensen mee lastig te vallen. En toch is het een verhaal dat vooral voor ons volwassenen geschreven is, want Bijbelse verhalen zitten nu eenmaal vol bijbedoelingen. Als we het eerste gordijn, dat van de verteller, opzij schuiven, zien we al snel dat het verhaal op onszelf slaat.

Lees meer...