Al gehoord van Adem-Tocht?

Laatst bijgewerkt: dinsdag 30 augustus 2022 Gepubliceerd: woensdag 24 augustus 2022
Geschreven door Lode Caes

Weet je wat Adem-Tocht betekent?

Mensen hebben een plek nodig om op adem te komen en om samen met tochtgenoten stil te staan bij wat hen ten diepste bezighoudt. De bijeenkomsten van Adem-Tocht bieden volop kansen om te zoeken naar zin en de opdracht van hun leven met het evangelie als inspiratiebron. 

Lees meer...

Humor om in te geloven

Laatst bijgewerkt: woensdag 16 februari 2022 Gepubliceerd: maandag 24 januari 2022
Geschreven door Lode Caes

Humor is er niet in de eerste plaats om mensen zomaar voor het plezier aan het lachen te brengen. Hij lucht vooral op, verlucht het leven, geeft zuurstof, ademruimte in verstikkende situaties. Op een vergadering bijvoorbeeld waar de standpunten dreigen te verharden, kan een voorzitter met een kwinkslag best zijn toevlucht nemen tot wat humor. De kans is groot dat een meningsverschil dan minder dramatisch ervaren wordt. De bitse woordenstrijd gaat zowaar liggen en zo behoedt hij iedereen voor gezichtsverlies. De controverse is er nog wel maar de hoop op een uitweg blijft. Kerkjurist Rik Torfs belicht in een bijdrage in Adem-Tocht – het tijdschrift van de spiritualiteitsbeweging voor senioren – het verband tussen humor en geloof. “Een katholiek zonder zin voor humor is een ketter.” Enkele kerngedachten ...

(Afbeelding © TanteTati – Pixabay)

Lees meer...

Kleine Goedheid als levenselixir

Laatst bijgewerkt: dinsdag 01 februari 2022 Gepubliceerd: maandag 10 januari 2022
Geschreven door Lode Caes

In deze Nieuwjaarsmaand wensen we elkaar het ‘beste’ toe en in het dagelijkse leven mogen wij – ondanks alles wat er verkeerd loopt – ook heel uiteenlopende uitingen en vormen van goedheid ervaren. Wij kunnen in dit verband spreken over de ‘kleine goedheid’, die zich tussen mensen afspeelt. Maar ook veel structuren in onze maatschappij ontstonden uit goedheid. Adem-Tocht, de christelijke spiritualiteitsbeweging voor senioren, wijdde er in een bijdrage van Luc Anckaert een bijeenkomst aan. Afbeelding © Simard Francois – Pixabay

Lees meer...

Maria, wie ben je?

Laatst bijgewerkt: zondag 31 oktober 2021 Gepubliceerd: maandag 04 oktober 2021
Geschreven door Lode Caes

Oktober is samen met de meimaand van oudsher Mariamaand. Maria krijgt in het geloofsleven van heel wat christenen een voorname plaats. We richten ons in onze zorgen tot Maria en stellen vertrouwen in haar krachtige voorspraak. Maar ze is er niet alleen om te klagen en te vragen. Ze is zo veel meer. ‘Maria, wie ben je?’ In het gelijknamige en zeer lezenswaardig boekje staat mgr. Koen Vanhoutte, hulpbisschop voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen, stil bij die vraag en reikt hij suggesties aan om naar haar voorbeeld te vertrouwen op God’s Geest. Mariadevotie is geen aparte vrome bezigheid buiten ons gewone doen en laten.

Lees meer...

DE WARMSTE 40 DAGEN Barmhartigheid verbindt

Laatst bijgewerkt: zondag 04 april 2021 Gepubliceerd: zaterdag 20 februari 2021
Geschreven door Lode Caes

Van oudsher en tot op vandaag hebben mensen zich afgevraagd hoe zij harmonisch en solidair kunnen samenleven en ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk medemensen uit de boot vallen. Steeds opnieuw probeert men de harde strijd om eigenbelang om te buigen naar een hartelijk omgaan met elkaar waarin elke mens gelukkig kan worden, ook zij die om welke reden dan ook 'arm' zijn, in nood zijn. En dat zijn wij allen wel eens… ‘hart boven hard’, klinkt het vandaag her en der als een slogan die een warme uitnodiging in zich draagt. Voor Adem-Tocht, de spiritualiteitsbeweging voor senioren, belicht Mieke Kerckhof, Zuster van de Bermhertigheid Jesu, in een artikel dit streven en plaatst het in perspectief van de ‘Werken van barmhartigheid’.

Lees meer...