CORONA, het Nieuwe Kwetsbare Wij

Laatst bijgewerkt: vrijdag 18 september 2020 Gepubliceerd: zaterdag 01 augustus 2020
Geschreven door Lode Caes

Tijdens de indrukwekkende Urbi et Orbi-zegen op een leeg Sint-Pietersplein te midden van de coronacrisis (27 maart 2020) wond Paus Franciscus er geen doekjes om: “We zijn niet ontwaakt door oorlogen en planetair onrecht. We hebben niet geluisterd naar de kreet van de armen en van onze ernstig zieke planeet. We gingen onverschrokken verder, met de gedachte dat we altijd gezond zouden blijven in een zieke wereld.” Een tweede aanrollende golf ontmaskert verder meedogenloos hoe wankel we eigenlijk wel zijn en hoe onze manier van leven berust op valse zekerheden. Is ‘business as usual’ nog wel een optie. Willen we dat nog wel? Wat is de zin van dit alles? Wacht er iets groters op ons? En vooral hoe krijgen we – kwetsbaar als we zijn – dat samen en elk apart als individu voor elkaar? Bert Roebben schreef over zijn omgang met deze thematiek een fijnzinnig boekje ‘Volharden in de broosheid’ met als ondertitel ‘Spiritualiteit in tijden van Corona’. Hierbij enkele inspirerende gedachten.

Lees meer...

Eenzaam of Gem-eenzaam oud?

Laatst bijgewerkt: dinsdag 19 mei 2020 Gepubliceerd: zaterdag 09 mei 2020
Geschreven door Lode Caes

Ik ben zo eenzaam zonder jou ...” Jaren geleden zong Will Tura die geweldige hit. Jonge mensen herkenden zich in dit eenvoudige lied van onstilbaar verlangen naar die ene andere. Nu, decennia later en een stuk ouder geworden, duikt die eenzaamheid opnieuw op. Voor sommigen is ze misschien nooit weg geweest. Maar bij het ouder worden – en zeker in deze tijden van corona-crisis – werpt ze steeds nadrukkelijker haar schaduw over het leven van elke dag. Weinige ouderen ontsnappen eraan, ook al spreken ze er niet zo gemakkelijk over. Soms verduistert eenzaamheid zo sterk het bestaan dat mensen levensmoe worden. Eenzaamheid is één van de voornaamste redenen van de vraag naar euthanasie bij ouderen, … bijna een noodkreet. De eenzaamheid van mensen, en vooral van vele ouderen in onze samenleving vandaag en morgen moet ons aller zorg zijn! In een eerste deel analyseren we met Ria Grommen – gezins- en levenslooppsychologe (volwassenheid en ouderdom) – vanuit ‘Adem-Tocht’ de spiritualiteitsbeweging van senioren – de vele gezichten van eenzaamheid. In een volgende bijdrage hebben we het dan verder over gem-eenzaam oud of wat we daar tegenover kunnen stellen.

Lees meer...

Eenzaam of Gem-eenzaam oud? Vervolg.

Laatst bijgewerkt: zaterdag 09 mei 2020 Gepubliceerd: zaterdag 09 mei 2020
Geschreven door Lode Caes

De eenzaamheid van mensen, en vooral van vele ouderen in onze samenleving vandaag moet ons aller zorg zijn! In een eerste bijdrage  hadden we het met Ria Grommens – gezins- en levenslooppsychologe (volwassenheid en ouderdom) over de vele gezichten van eenzaamheid. Deze keer hebben we het dan verder over gem-eenzaam oud worden of hoe wij deze eenzaamheid enigszins kunnen doorbreken en waar mogelijk die ook positief kunnen beleven.

Lees meer...

Geloof, Kerk en Samenleving

Laatst bijgewerkt: donderdag 30 april 2020 Gepubliceerd: woensdag 29 april 2020
Geschreven door Lode Caes

Mgr. Jan Dumon zou in het Pastoraal Centrum ‘De Bron’ in Harelbeke een voordracht houden over ‘Geloof, Kerk en Samenleving’. Maar ook hier stak het corona-gebeuren stokken in de wielen. Zo stokte naast vele economische activiteiten ook het school-, sport-, cultureel en religieus leven voor onbepaalde tijd. En dus ook geen relaas over een ongetwijfeld boeiende problematiek. Nu waag ik mij dan maar zelf aan een bescheiden poging om mijn huidige persoonlijke en gedeelde gedachten over Geloof-Kerk-Samenleving even uit te schrijven.” Jozef Coulembier.

Lees meer...

Pasen, als geen ander

Laatst bijgewerkt: donderdag 15 april 2021 Gepubliceerd: zondag 12 april 2020
Geschreven door Lode Caes

 

(Afbeeling schilderij: Bonnie Bruno)

Het wordt een ander Pasen dit jaar 

'Het zal geen Pasen worden dit jaar’,
hoorde ik deze week iemand zeggen.
Die uitspraak stemde tot verder nadenken.

Lees meer...