ALLERHEILIGEN - ALLERZIELEN, het geheim van de graankorrel

Laatst bijgewerkt: woensdag 24 november 2021 Gepubliceerd: maandag 01 november 2021
Geschreven door Lode Caes

De wonderlijk metamorfose of gedaantewissel van een zaadje op de Allerheiligen-Allerzielengedachtenis 2021, het kaartje met de namen van onze overledenen van de voorbije twaalf maanden, is opnieuw een herkenbaar kleurrijk ontwerp in pen en inkt van Roos Decrock, dat het mysterie van de opstanding schroomvol benadert. Hoe zal het zijn na de dood? En zal ‘ik’ er zijn? Hoe wordt daar in de bijbel over gesproken? Het Oude Testament is over deze vragen uitermate terughoudend. Kenmerkend zijn daar de gerichtheid op het aardse leven en de sterfelijkheid van de mens met als enige perspectief het diepe vertrouwen op Gods aanwezigheid, ook in de dood. Een uitgewerkte visie op ‘opstanding’ komen we er niet tegen. De profeten Jesaja en Ezechiël hebben het wel sporadisch over het ‘herleven van de doden’ en ‘het aaneenvoegen van beenderen’. Die vinden we pas in het Nieuwe Testament. Maar het blijft een steen des aanstoots, die opstanding.

Lees meer...

Mama, waar zijn nu de mensen die gestorven zijn?

Laatst bijgewerkt: woensdag 10 november 2021 Gepubliceerd: maandag 01 november 2021
Geschreven door Lode Caes

We zijn in de tijd van het ‘vallen van de bladeren’ zoals de volksmond het wel eens zegt. Die periode waarbij de natuur weer ‘in slaapstand’. Het is ook de tijd van Allerheiligen-Allerzielen. Dan denken we weer aan de vele geliefden, familie, vrienden, buren, … die ons in de dood zijn voorgegaan. De vele kerkhofbloemen verbeelden kleurrijk wat de overledenen voor ons betekenen. Voor al wie geloven in een leven na de dood is het een grote troost te weten dat onze geliefden dicht bij ons – in een soort ‘stand-by’ – aanwezig blijven. Als christenen geloven wij bovendien in een God, Vader, Moeder, die, zoals de Zoon Jezus het ons geleerd én getoond heeft, een God van leven is en niet van de dood.

Staande bij het graf van oma hoor ik een kind vragen: “Mama waar zijn oma en opa nu naar toe? Juf zei dat ze naar de hemel zijn, maar wat is dat dan?” Een vraag recht uit een kinderhart. Wat denken we er zelf over? We hadden een gesprek met Rosa Desmet en Johan Vanhaverbeke.

Lees meer...

Reveil 2021, een Licht in het donker

Laatst bijgewerkt: dinsdag 02 november 2021 Gepubliceerd: zaterdag 16 oktober 2021
Geschreven door Lode Caes

2021 komt met de meest intense 1 november van de 21ste eeuw. Vele mensen moesten afscheid nemen van een dierbare in beperkte kring of via laptop. We denken dan ook dat er geen beter moment is om als pastorale eenheid, als stad deze mensen een hart onder de riem te steken. Een signaal te geven dat niemand wordt vergeten.

Lees meer...

Boodschap voor 'de andere kant'

Laatst bijgewerkt: dinsdag 26 oktober 2021 Gepubliceerd: zaterdag 16 oktober 2021
Geschreven door Webmaster

"Wat zou jij nog willen schrijven als je nog één sm-mis-je mocht sturen naar een overleden dierbare ?"

Lees meer...

"Waar ben je, levende God?"

Laatst bijgewerkt: woensdag 11 november 2020 Gepubliceerd: donderdag 29 oktober 2020
Geschreven door Lode Caes

Het Christus-hoofd op de Allerheiligen-Allerzielengedachtenis 2020, het kaartje met de namen van onze overledenen van de voorbije twaalf maanden, is opnieuw een herkenbaar ontwerp in pen en inkt van Roos Decrock, dat ons de ongerijmdheid van 'sterven om te leven' gelovig kan duiden.

Het Christus-hoofd, met de wereldbol als achtergrond, weerspiegelt in zijn warme kleuren een bestaan van Licht en Liefde, zoals Jezus het ons tot het uiterste heeft voorgeleefd. Uit de Christus-figuur ontspringt een jong, groen takje als een hoopvolle belofte op nieuw en altijddurend, eeuwig leven na de dood bij de Vader. Wie gelovig in het leven staat, hoeft de dood niet te vrezen. Jezus zegt : "Ik ben de verrijzenis en het leven, wie in Mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven.".

Het ontwerp wil ons tonen dat we hier in ons aardse bestaan hoopvol en vertrouwvol in het leven mogen staan. Zoals de H. Theresia van Lisieux het verwoordde : "Ik sterf niet, ik ga het leven binnen." Het komt er op neer zich totaal over te geven aan een oneindige barmhartige en liefdevolle Vader. Dan is de dood slechts een overgang en hoeven we niets te vrezen.

Lees meer...