TROOSTEN ... bedding en monding voor verdriet

Laatst bijgewerkt: vrijdag 08 november 2019 Gepubliceerd: maandag 04 november 2019
Geschreven door Lode Caes

Mensen zoeken troost bij elkaar en bieden elkaar ook troost. Een tegenslag, een pijnlijke gebeurtenis, een verlies of een overlijden maken een mens eenzaam en dan zoekt hij troost bij iemand die hem nabij wil zijn. Het is een van de mooiste vormen van menselijke betrokkenheid, maar ook een van de moeilijkste. Wie wil troosten, ervaart vaak een grote onmacht. En hoe moeilijk is het voor mensen om hun gevoelens te uiten en om troost te aanvaarden. Het is goed dat te onderkennen. In Adem-Tocht, de christelijke spiritualiteitsbeweging voor senioren, namen we in onze vier Ieperse groepen, die uitdaging aan door een artikel uit ons gelijknamige tijdschrift te delen van Maurits Gilissen. Deze kerngedachten kunnen ons inspireren.

Lees meer...