ALLERZIELEN - REVEIL 2023: Mensen warm nabij zijn

Laatst bijgewerkt: vrijdag 03 november 2023 Gepubliceerd: vrijdag 20 oktober 2023
Geschreven door Lode Caes

Als Kerk hebben we altijd al de missie gehad om mensen nabij te zijn en oog te hebben voor hun noden. De Pastorale Eenheid Onze Lieve Vrouw van Vrede Regio Ieper wil samen met Stad Ieper en vzw Reveil werken aan een warme rouwcultuur, troost aanbieden in de donkere dagen. De maand november staat voor herfst, Allerheiligen, Allerzielen, rouw, gemis, verdriet, herinneringen, … We staan stil bij onze geliefde doden, we gaan naar het kerkhof om onze overleden geliefden te herdenken. 

In die context organiseren we terug Reveil 2023 op woensdag 1 november rond zonsondergang van 17.00 tot 18.00 u. op de begraafplaats van Ieper, te bereiken via de oude hoofdingang aan de Zonnebeekseweg.

We nodigen jullie breed uit om elkaar en onze overledenen nabij te zijn en te ervaren hoe leven en dood bij elkaar horen.

De groep Déjà-Vu zorgt voor de muzikale omlijsting.

 

Lees meer...

Boodschap voor 'de andere kant'

Laatst bijgewerkt: zaterdag 28 oktober 2023 Gepubliceerd: vrijdag 20 oktober 2023
Geschreven door Webmaster

"Wat zou jij nog willen schrijven als je nog één sm-mis-je mocht sturen naar een overleden dierbare ?"

Lees meer...

REVEIL 2022: Mensen warm nabij zijn

Laatst bijgewerkt: woensdag 14 december 2022 Gepubliceerd: vrijdag 28 oktober 2022
Geschreven door Lode Caes

Als Kerk hebben we altijd al de missie gehad om mensen nabij te zijn en oog te hebben voor hun noden. De Pastorale Eenheid Onze Lieve Vrouw van Vrede Regio Ieper wil samen met de Stad Ieperde Academie Ieper en vzw Reveil werken aan een warme rouwcultuur, troost aanbieden in de donkere dagen. De maand november staat voor herfst, Allerheiligen, Allerzielen, rouw, gemis, verdriet, herinneringen, ... We staan stil bij onze geliefde doden, we gaan naar de begraafplaats om onze overleden geliefden te herdenken. In die context organiseren we terug Reveil 2022 op dinsdag 1 november op het kerkhof van Ieper met woord, licht, zang en muziek.

DE FOTO'S VAN REVEIL 2022 KAN JE HIER BEKIJKEN.

Lees meer...

ALLERHEILIGEN - ALLERZIELEN, het geheim van de graankorrel

Laatst bijgewerkt: woensdag 24 november 2021 Gepubliceerd: maandag 01 november 2021
Geschreven door Lode Caes

De wonderlijk metamorfose of gedaantewissel van een zaadje op de Allerheiligen-Allerzielengedachtenis 2021, het kaartje met de namen van onze overledenen van de voorbije twaalf maanden, is opnieuw een herkenbaar kleurrijk ontwerp in pen en inkt van Roos Decrock, dat het mysterie van de opstanding schroomvol benadert. Hoe zal het zijn na de dood? En zal ‘ik’ er zijn? Hoe wordt daar in de bijbel over gesproken? Het Oude Testament is over deze vragen uitermate terughoudend. Kenmerkend zijn daar de gerichtheid op het aardse leven en de sterfelijkheid van de mens met als enige perspectief het diepe vertrouwen op Gods aanwezigheid, ook in de dood. Een uitgewerkte visie op ‘opstanding’ komen we er niet tegen. De profeten Jesaja en Ezechiël hebben het wel sporadisch over het ‘herleven van de doden’ en ‘het aaneenvoegen van beenderen’. Die vinden we pas in het Nieuwe Testament. Maar het blijft een steen des aanstoots, die opstanding.

Lees meer...

Mama, waar zijn nu de mensen die gestorven zijn?

Laatst bijgewerkt: woensdag 10 november 2021 Gepubliceerd: maandag 01 november 2021
Geschreven door Lode Caes

We zijn in de tijd van het ‘vallen van de bladeren’ zoals de volksmond het wel eens zegt. Die periode waarbij de natuur weer ‘in slaapstand’. Het is ook de tijd van Allerheiligen-Allerzielen. Dan denken we weer aan de vele geliefden, familie, vrienden, buren, … die ons in de dood zijn voorgegaan. De vele kerkhofbloemen verbeelden kleurrijk wat de overledenen voor ons betekenen. Voor al wie geloven in een leven na de dood is het een grote troost te weten dat onze geliefden dicht bij ons – in een soort ‘stand-by’ – aanwezig blijven. Als christenen geloven wij bovendien in een God, Vader, Moeder, die, zoals de Zoon Jezus het ons geleerd én getoond heeft, een God van leven is en niet van de dood.

Staande bij het graf van oma hoor ik een kind vragen: “Mama waar zijn oma en opa nu naar toe? Juf zei dat ze naar de hemel zijn, maar wat is dat dan?” Een vraag recht uit een kinderhart. Wat denken we er zelf over? We hadden een gesprek met Rosa Desmet en Johan Vanhaverbeke.

Lees meer...