Het groot sterrenspel

Laatst bijgewerkt: woensdag 30 januari 2019 Gepubliceerd: woensdag 02 januari 2019
Geschreven door Lode Caes

Net als Sint-Maarten of Sinterklaas lijkt Driekoningen op het eerste gezicht meer op een kinderfeestje dan op een echt, geloofwaardig verhaal van deze tijd. Je kunt, wetenschappelijk verantwoord, helemaal geen ster achternalopen. En dan, die slordig, verklede kinderen die aan de deuren komen sterzingen en die vaak die niet eens de moeite doen om hun lied uit te zingen, wat flauw … Dat is toch allemaal niets, om grote mensen mee lastig te vallen. En toch is het een verhaal dat vooral voor ons volwassenen geschreven is, want Bijbelse verhalen zitten nu eenmaal vol bijbedoelingen. Als we het eerste gordijn, dat van de verteller, opzij schuiven, zien we al snel dat het verhaal op onszelf slaat.

Lees meer...

Vluchten vroeger en vandaag

Laatst bijgewerkt: dinsdag 20 november 2018 Gepubliceerd: woensdag 14 november 2018
Geschreven door Lode Caes

Elke 2 jaar houden de zusters van de Heilige Familie van Ieper een avond rond hun spiritualiteit. En dit voor het personeel, directies en raden van bestuur van al hun instellingen. Ook dit jaar op vrijdag 19 oktober was er zo’n spiritualiteitsavond rond het verhaal van Jeanne Mesdom, die heel actueel aansloot bij de herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog en de vele vluchtelingen toen en de actuele vluchtelingenproblematiek. We starten in de Westhoek waar de Grote Oorlog, 1914-1918 langskwam. We laten ons daarbij leiden door de 10-jarige Jeanne Mesdom, die de gebeurtenissen die zij tijdens de oorlog meemaakte, 50 jaar na datum, aan ons toevertrouwde. Haar verhaal voert je mee naar de plaatsen in Ieper, waar zij zich schuil hield, de gruwel van de oorlog meemaakte, vluchtte, verzorgd en opgevangen werd.

Lees meer...

Wapenstilstand is nog geen duurzame vrede

Laatst bijgewerkt: dinsdag 20 november 2018 Gepubliceerd: maandag 05 november 2018
Geschreven door Lode Caes

Het is in deze dagen bij de de honderdste verjaardag van de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog ons ook hondervoudig-en-nog-meer te doen om vrede. Het is de diepste droom van de mensen. Maar wie zijn we wel dat we allen altijd dromen van vrede, maar nooit hebben opgehouden te vechten? Wie is de mens toch dat hij wat hij ten diepste wil, nooit heeft gedaan? Weten we wel waar de bron van de vrede te zoeken is? En ligt ze wel in de mens? Het evangelie begint en eindigt opmerkelijk met een vredeswens. De engelen spreken en zingen van vrede bij Christus’ geboorte en na zijn verrijzenis: ‘Vrede zij met u’. Op de kaft van het evangelie staat dus gedrukt, voor en achter ‘S(c)halom-vrede’. 

Lees meer...

(Her)abonnering KERK&leven 2019

Laatst bijgewerkt: donderdag 01 november 2018 Gepubliceerd: woensdag 31 oktober 2018
Geschreven door Lode Caes

De abonneringsperiode voor 2019 loopt tot eind november. 1 december 2018 is de einddatum waarop de overschrijvingen worden verwacht. Probeer je aan deze vervaldatum te houden en vermijd zo een mogelijke onderbreking of doorstart van je abonnement of een laattijdige start van een nieuw abonnement op 1 januari van het nieuwe jaar. Dat geeft uitgeverij Halewijn en Bpost de nodige tijd om je aanvraag administratief te verwerken.

Lees meer...

Bij het vallen van het blad

Laatst bijgewerkt: maandag 05 november 2018 Gepubliceerd: dinsdag 30 oktober 2018
Geschreven door Mathias Parret

Wanneer de bladeren neerdwarrelen van de bomen, confronteert de natuur ons met de vergankelijkheid van alle dingen. Zomerkleuren vergaan en de bospaden worden overdekt met gele en later rottende bladeren. De gedachte aan onze eigen dood dringt zich aan ons op. Juist op deze momenten wijst de Kerk ons op het onvergankelijk leven bij God. Zij viert op 1 november het Hoogfeest van Allerheiligen en een dag later op 2 november, met Allerzielen, de gedachtenis voor de overleden gelovigen. Beide dagen horen wezenlijk bij elkaar. Op beide dagen richten we onze blik hoopvol omhoog. En de dag na Allerheiligen en Allerzielen, op 3 november, gedenken wij één van die vele heiligen, Sint-Hubertus en op 6 november Sint-Leonardus – de patroon van Zuidschote – twee levens, één inspiratie in de ban van de Heer, bos en dier. (Foto: ‘Sint-Hubertus in Zillebeke met jaarlijkse broodwijding’)

Lees meer...