(Her)abonnering Kerk en Leven 2022

Laatst bijgewerkt: dinsdag 26 oktober 2021 Gepubliceerd: zaterdag 16 oktober 2021
Geschreven door Mathias Parret

Het weekblad Kerk en Leven wordt wekelijks gelezen door 500.000 mensen. Het informeert u over parochie, wereldkerk en samenleving, geeft zin en engageert.

De abonneringsperiode voor 2022 start vanaf nu en loopt tot eind november.

Lees meer...

(Her)abonnering Kerk & leven 2021

Laatst bijgewerkt: zaterdag 31 oktober 2020 Gepubliceerd: maandag 26 oktober 2020
Geschreven door Lode Caes

De abonneringsperiode voor 2021 start vanaf nu en loopt tot eind november.

Lees meer...

Loop eens een kerk binnen - La cathédrale de la Lys

Laatst bijgewerkt: vrijdag 30 augustus 2019 Gepubliceerd: vrijdag 09 augustus 2019
Geschreven door Lode Caes

Kerken oefenen nog steeds een grote aantrekkingskracht uit op mensen. Het is sterker dan onszelf. Op reis of eendaagse uitstap lopen we vlug eens een kerkgebouw binnen. Al is het maar om even te verpozen, de koelte op te zoeken of te schuilen voor een fikse regenbui. Willen of niet maar meteen komt daar ons een gevoel van rust en sereniteit tegemoet. Die keert ons buitenste-binnen en dan welt er wel eens een gebed uit ons hart. Ook de architectuur en de esthetiek kunnen ons binnenleiden, gevoelig maken voor het sacrale. We zijn dan beter in staat de wereld met gelovige ogen te schouwen. We weten dus wel min of meer wat we kunnen verwachten wanneer we een kerk binnengaan. Maar een enkele keer word je toch onverhoeds verrast door wat je te zien krijgt.

Lees meer...

Vluchten vroeger en vandaag

Laatst bijgewerkt: dinsdag 20 november 2018 Gepubliceerd: woensdag 14 november 2018
Geschreven door Lode Caes

Elke 2 jaar houden de zusters van de Heilige Familie van Ieper een avond rond hun spiritualiteit. En dit voor het personeel, directies en raden van bestuur van al hun instellingen. Ook dit jaar op vrijdag 19 oktober was er zo’n spiritualiteitsavond rond het verhaal van Jeanne Mesdom, die heel actueel aansloot bij de herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog en de vele vluchtelingen toen en de actuele vluchtelingenproblematiek. We starten in de Westhoek waar de Grote Oorlog, 1914-1918 langskwam. We laten ons daarbij leiden door de 10-jarige Jeanne Mesdom, die de gebeurtenissen die zij tijdens de oorlog meemaakte, 50 jaar na datum, aan ons toevertrouwde. Haar verhaal voert je mee naar de plaatsen in Ieper, waar zij zich schuil hield, de gruwel van de oorlog meemaakte, vluchtte, verzorgd en opgevangen werd.

Lees meer...

Wapenstilstand is nog geen duurzame vrede

Laatst bijgewerkt: dinsdag 20 november 2018 Gepubliceerd: maandag 05 november 2018
Geschreven door Lode Caes

Het is in deze dagen bij de de honderdste verjaardag van de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog ons ook hondervoudig-en-nog-meer te doen om vrede. Het is de diepste droom van de mensen. Maar wie zijn we wel dat we allen altijd dromen van vrede, maar nooit hebben opgehouden te vechten? Wie is de mens toch dat hij wat hij ten diepste wil, nooit heeft gedaan? Weten we wel waar de bron van de vrede te zoeken is? En ligt ze wel in de mens? Het evangelie begint en eindigt opmerkelijk met een vredeswens. De engelen spreken en zingen van vrede bij Christus’ geboorte en na zijn verrijzenis: ‘Vrede zij met u’. Op de kaft van het evangelie staat dus gedrukt, voor en achter ‘S(c)halom-vrede’. 

Lees meer...