Agenda

Geen activiteiten gevonden

BETLEHEMPROJECT 2020 - Meer dan een dak boven het hoofd ...

Laatst bijgewerkt: dinsdag 17 november 2020 Gepubliceerd: zondag 15 november 2020
Geschreven door Lode Caes

Probeer je het even voor te stellen: je krijgt enkele uren om op de vlucht te slaan, je raakt gescheiden van familie en vrienden, mensensmokkelaars pikken je spaarcenten in, je belandt in een omgeving waar je taal noch gewoonten verstaat, een eindeloze zoektocht naar de juiste papieren begint. Was er maar iemand die naar je omzag... Elders speelt er zich een ander verhaal af. Een aantal mensen wil een huis ter beschikking stellen voor het Betlehemproject.

Lees meer...

God gebeurt : Oriëntatiefeest 2020 - interview Piet Vandevoorde

Laatst bijgewerkt: zondag 25 oktober 2020 Gepubliceerd: zaterdag 17 oktober 2020
Geschreven door Lode Caes

Voor het jaarlijkse Oriëntatiefeest waren we virtueel te gast in de Godelievekerk in Roeselare. Lijfelijk zaten we op dinsdag 15 september met een tiental teamleden en vrijwilligers van onze pastorale eenheid O.L.Vrouw van Vrede samen voor het scherm in de Sint-Maartenskring in Ieper. Het is even spannend geweest voor de organisatoren van het CCV-Brugge, het was een hele uitdaging om technisch alles in orde te krijgen en met luttele vertraging konden we van start gaan met het programma. Hoofdmoot daarin was een interview met Piet Vandevoorde, gedelegeerde voor caritas en diaconie voor ons bisdom door Joris Vancoppenolle, de CCV-begeleider van ons team. In een eerste fragment staan we hier stil bij diaconie en meer bepaald bij de diaconale houding. We gaan op zoek naar de bron van onze diaconale houding in het verhaal van Jezus. We kijken naar ons eigen engagement en hoe we als team of persoon het verschil kunnen maken.

Lees meer...

Grondtoon '20-'21 : "God Gebeurt"

Laatst bijgewerkt: zondag 25 oktober 2020 Gepubliceerd: zaterdag 17 oktober 2020
Geschreven door Lode Caes

De grondtoon voor het werkjaar 2020-2021 'God gebeurt' wil stilstaan bij één van de grote pijlers van kerk-zijn : de diaconie. Letterlijk betekent dit woord : dienstbaarheid, vooral in de context van zorg voor mensen die één of andere nood kennen. Nu gebeurt er Godzijdank zeer veel goeds door mensen die ons geloof niet delen. Maar de term diaconie wordt gebruikt voor inzet die, naar het voorbeeld van Jezus, geworteld is in een Bijbelse spiritualiteit, die gevoed wordt door gebed en liturgie en die samen gedragen wordt door een geloofsgemeenschap.De affiche toont centraal het beeld van de barmhartige Samaritaan. Daarrond werd zijn beschermende, zorgende houding geactualiseerd in onze zorg voor mensen, elke dag opnieuw.

Lees meer...

Pasen, als geen ander

Laatst bijgewerkt: vrijdag 17 april 2020 Gepubliceerd: zondag 12 april 2020
Geschreven door Lode Caes

 

(Afbeeling schilderij: Bonnie Bruno)

Het wordt een ander Pasen dit jaar 

'Het zal geen Pasen worden dit jaar’,
hoorde ik deze week iemand zeggen.
Die uitspraak stemde tot verder nadenken.

Lees meer...

TRALIES UIT DE WEG: Wil jij even naar de gevangenis?

Laatst bijgewerkt: maandag 02 maart 2020 Gepubliceerd: donderdag 06 februari 2020
Geschreven door Lode Caes

Het schrikt je misschien wel af om naast gevangenen te zitten en in groep naar elkaar te luisteren zonder dat er tussen jou en hen tralies zijn. Maar toch is het net dat, dat we met 'Tralies uit de weg' beogen. 'Tralies uit de weg' organiseert in de West-Vlaamse gevangenissen gespreksavonden tussen 6 gevangenen en 6 mensen van buiten de gevangenis. Dat zijn gewone mensen zoals jij en ik, die elkaar niet kennen en die ook nog niet aan zo'n gespreksavonden hebben deelgenomen. Deze gespreksavonden worden begeleid door een gespreksleider. Je moet dus niets zelf voorbereiden. Misschien iets voor jou! ?

Lees meer...