Agenda

Geen activiteiten gevonden

VREDE EN ALLE GOEDS, Solidair Pinksterontbijt t.v.v. Oekraïne 12-12

Laatst bijgewerkt: maandag 27 juni 2022 Gepubliceerd: zaterdag 28 mei 2022
Geschreven door Lode Caes

Ontbijt t.v.v. Oekraïne 12-12 op Drievuldigheidszondag 12 juni van 08.00 tot 10.30 u. in O.C. in ’t Riet, Seelbachdreef 4, Zillebeke

De Pastorale Eenheid wil met het ontbijt solidair zijn met kansarmen in Ieper, de leden van Welzijnschakel Tegoare of rechthebbenden op voedselbedeling in VZW Op 't Spoor. De afbeelding verbeeldt de Oekraïnse vlag met een duif erin, een verwijzing naar vrede en naar de Heilige Geest: het ontbijt is immers op 12 juni, een week na Pinksteren.

Lees hier het interview met Sabrina Brackx over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Franciscushuyze.

Lees meer...

Empowercare en barmhartigheid

Laatst bijgewerkt: maandag 30 mei 2022 Gepubliceerd: vrijdag 22 april 2022
Geschreven door Lode Caes

Weer zo’n Engels woord dat in Europees verband zijn intrede doet. Maar wat betekent dit nu eigenlijk? En wat heeft dit met (de werken van) barmhartigheid te maken? Jozef Coulembier zocht het voor ons uit en ging te rade gaan bij Philippe Vanderghote. Philippe werkt mee aanEmpowercare’ in WZC Wieltjesgracht in Ieper. 

Lees meer...

De identiteit van de permanent diaken

Laatst bijgewerkt: vrijdag 18 maart 2022 Gepubliceerd: dinsdag 15 februari 2022
Geschreven door Lode Caes

Bij de uitgestelde viering – augustus 2021 in Dienstencentrum Groenhove, Torhout – van de vijftigste verjaardag van het permanent diaconaat in het bisdom Brugge hield mgr Koen Vanhoutte, nu hulpbisschop in het aartsbisdom Mechelen-Brussel, een inspirerende toespraak over de plaats van de diaken in de kerkgemeenschap. Een samenvatting...

Sedert het gewijde ambt van permanent diaken door het 2° Vaticaans Concilie opnieuw werd ingesteld, is de vraag naar de identiteit van de diaken nooit ver weg geweest. Sinds lang hebben we hier te maken met een gewijd ambt dat voornamelijk door gehuwde mannen wordt opgenomen. Wat betekent het om tegelijkertijd echtgenoot, vader en gewijd ambtsdrager te zijn in onze Kerk die eeuwenlang enkel celibataire mannen als gewijde ambtsdragers heeft gekend? Ook het vraagstuk over vrouwen in het gewijde ambt als diacones ligt nog steeds op tafel.

Lees meer...

In de wieg gelegd - Zuster Antonia en haar zesmaandertjes

Laatst bijgewerkt: maandag 24 januari 2022 Gepubliceerd: dinsdag 28 december 2021
Geschreven door Lode Caes

Zuster Antonia – geboren in 1928 als Maria Volckaert – verblijft in de residentie Huize Wieltjesgracht in Ieper. We hadden vernomen dat ze samen met zuster Mieke Kerckhof uit Brugge, algemene overste van de Zusters van de Bermhertigheid Jesu, een bezoek had gebracht aan de tentoonstelling ‘In de wieg gelegd’ in Het Perron. Met Kerstmis in het verschiet zonden we Jozef Coulembier op pad om er het fijne van te weten...

Lees meer...

In vredesnaam

Laatst bijgewerkt: maandag 04 oktober 2021 Gepubliceerd: dinsdag 21 september 2021
Geschreven door Lode Caes

De Vlaamse Vredesweek – een initiatief van Pax Christi – vindt plaats van 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, tot en met de 2 oktober, de Internationale Dag van de Geweldloosheid. Er is pas sprake van echte vrede als recht wordt gedaan aan iedereen. Want vrede is rechtvaardig. Vrede is liefde. Vrede sluit niet uit. Vrede wordt geboren als we naar elkaar omzien, naar elkaar luisteren, elkaar horen, elkaar ruimte geven, elkaar vrijheid geven. Vrede ontluikt als de waarheid aan het licht komt, als recht wordt gepleegd en de verzoening wordt gezocht. En als we om ons heen kijken, zien we de vrede steeds weer opnieuw aan het licht komen. En dat is wonderlijk, gezien alle ellende die sommige mensen hebben meegemaakt. In gemeenschappen, getroffen, gekneusd en gebroken door oorlog, overal – ook hier – waar mensen uitbuiting en uitsluiting moeten ondergaan, staan steeds weer mensen op die de kracht vinden om te helen, te verbinden en te wijzen naar een horizon van vrede en recht. Laten wij die mensen zijn. Wat willen wij doen in vredesnaam?

Lees meer...