Agenda

2 juni

Ieper kent een lange traditie van oecumene. Komend werkjaar willen we deze verbondenheid opnieuw

...

Leerhuis Johannes - Oecumenische Bijbelstudie 2019-2020

Laatst bijgewerkt: vrijdag 29 november 2019 Gepubliceerd: maandag 26 augustus 2019
Geschreven door Lode Caes

Ieper kent een lange traditie van oecumene. Komend werkjaar willen we deze verbondenheid opnieuw concreet vorm geven en heraanknopen met een oude traditie: de Oecumenische Bijbelstudie. Christenen van elke geloofstraditie en natuurlijk ook iedereen die geïnteresseerd is in de Bijbel zijn welkom. Elk leest de Bijbel vanuit zijn of haar eigen achtergrond in gedachten. We zijn ervan overtuigd dat we van elkaar kunnen leren en op die manier nieuwe schatten zullen opdelven uit de Bijbel die we op onszelf alleen wellicht gemist hadden. We komen daarom bij elkaar met respect voor ieders traditie. We zullen dit werkjaar 2019-2020 het Johannesevangelie met elkaar lezen.

Lees meer...

Leerhuis Op stap met Abnraham 2018-2019

Laatst bijgewerkt: vrijdag 29 november 2019 Gepubliceerd: woensdag 05 september 2018
Geschreven door Lode Caes

Om de twee jaar organiseren we in onze Pastorale Eenheid i.s.m. CCV Brugge, het Grootseminarie en de Bijbeldienst een 'Leerhuis voor geloof en pastoraal' in ons bisdom. De voorbije edities stonden telkens in het teken van één of meer Bijbelse figuren : Jesaja en een schare van Bijbelse vrouwen. Met de keuze voor Abraham richt de komende editie zich op de eerste van de aartsvaders uit Genesis.

Lees meer...

Leerhuis Augustinus 2017-2018

Laatst bijgewerkt: vrijdag 29 november 2019 Gepubliceerd: vrijdag 06 oktober 2017
Geschreven door Mathias Parret

Eén van hart en ziel …

op weg naar God. Dit jaar geen klassiek CCV-leerhuis maar een gelegenheid om ons even te verdiepen in het leven, werk en spiritualiteit van Sint-Augustinus (354-430). Geen onschuldig intermezzo maar een geleide ontmoeting met en door de kerkvader in het spoor van de levende Heer zelf.
Een hartstochtelijke zoektocht naar waarheid, goedheid en schoonheid.

Lees meer...

Sterke vrouwen in het leerhuis

Laatst bijgewerkt: vrijdag 10 maart 2017 Gepubliceerd: zaterdag 24 september 2016
Geschreven door Webmaster

Op de blog van federatie Sint-Augustinus Zonnebeke vinden we het verslag over de gezamenlijke bijeenkomst van het Leerhuis in Groenhove, met dank aan diaken Lode Caes.

Leerhuis 2016-2017 Bijbelse vrouwen

Laatst bijgewerkt: maandag 26 augustus 2019 Gepubliceerd: donderdag 08 september 2016
Geschreven door Webmaster

In het Leerhuis 2016-2017 staan een aantal vrouwen uit de Bijbel centraal.  Zowel uit Oud als Nieuw Testament.  Bekend en minder bekend.  Moedige vrouwen met een groot geloof.  Sterke vrouwen die voor ons een voorbeeld zijn.

Lees meer...