ADEM-TOCHT - Ontmoeting met Jef Devisscher

Laatst bijgewerkt: dinsdag 11 oktober 2022 Gepubliceerd: maandag 26 september 2022
Geschreven door Lode Caes

 Al gehoord van Adem-Tocht?

"Ik ben geen grote predikant. Als priester-arbeider wilde ik allereerst getuigen door mijn manier van leven,gericht op de naastenliefde, de voornaamste boodschap uit het evangelie."


Op maandag 10 oktober vanaf 13.30 u. in PZH Heilig Hart, Poperingseweg 16, Ieper.


Programma


13.30 u. Onthaal met koffie en mogelijkheid tot aankoop wenskaarten
14.00 u. Welkom en gebed
14.10 u. Priester Jef Devisscher aan het woord
15.15 u. Pauze
15.30 u. Priester Jef Devisscher beantwoordt uw vragen
16.00 u. Slotwoord en aansluitend koffie met een koffiekoek


Deelname: 14,00 euro per persoon
Ook geïnteresseerde niet-leden zijn welkom!

Lees meer...

VREDESWEEK: een oefening in vredeskunst

Laatst bijgewerkt: dinsdag 11 oktober 2022 Gepubliceerd: maandag 26 september 2022
Geschreven door Lode Caes

De vredesweek start elk jaar op 21 septemberInternationale Dag van de Vrede – en loopt die tot 2 oktoberInternationale Dag van de Geweldloosheid. De actualiteit, met de oorlog in Oekraïne, naast zoveel andere conflictgebieden waar geweld de boventoon blijft voeren, maakt bewustwording en actie rond vrede en geweldloosheid opnieuw tot een hot item.

Wakker voor Vrede brengt daarom in deze vredesweek opnieuw de ‘vijf vaardigheden voor de vredeskunstenaar’ in herinnering. Het zijn vijf basisvaardigheden voor iedereen die een steentje wil bijdragen aan een vredevolle wereld. 

Lees meer...

Al gehoord van Adem-Tocht?

Laatst bijgewerkt: vrijdag 08 maart 2024 Gepubliceerd: woensdag 24 augustus 2022
Geschreven door Lode Caes

Weet je wat Adem-Tocht betekent?

Mensen hebben een plek nodig om op adem te komen en om samen met tochtgenoten stil te staan bij wat hen ten diepste bezighoudt. De bijeenkomsten van Adem-Tocht bieden volop kansen om te zoeken naar zin en de opdracht van hun leven met het evangelie als inspiratiebron. 

Lees meer...

Humor om in te geloven

Laatst bijgewerkt: woensdag 16 februari 2022 Gepubliceerd: maandag 24 januari 2022
Geschreven door Lode Caes

Humor is er niet in de eerste plaats om mensen zomaar voor het plezier aan het lachen te brengen. Hij lucht vooral op, verlucht het leven, geeft zuurstof, ademruimte in verstikkende situaties. Op een vergadering bijvoorbeeld waar de standpunten dreigen te verharden, kan een voorzitter met een kwinkslag best zijn toevlucht nemen tot wat humor. De kans is groot dat een meningsverschil dan minder dramatisch ervaren wordt. De bitse woordenstrijd gaat zowaar liggen en zo behoedt hij iedereen voor gezichtsverlies. De controverse is er nog wel maar de hoop op een uitweg blijft. Kerkjurist Rik Torfs belicht in een bijdrage in Adem-Tocht – het tijdschrift van de spiritualiteitsbeweging voor senioren – het verband tussen humor en geloof. “Een katholiek zonder zin voor humor is een ketter.” Enkele kerngedachten ...

(Afbeelding © TanteTati – Pixabay)

Lees meer...

Kleine Goedheid als levenselixir

Laatst bijgewerkt: dinsdag 01 februari 2022 Gepubliceerd: maandag 10 januari 2022
Geschreven door Lode Caes

In deze Nieuwjaarsmaand wensen we elkaar het ‘beste’ toe en in het dagelijkse leven mogen wij – ondanks alles wat er verkeerd loopt – ook heel uiteenlopende uitingen en vormen van goedheid ervaren. Wij kunnen in dit verband spreken over de ‘kleine goedheid’, die zich tussen mensen afspeelt. Maar ook veel structuren in onze maatschappij ontstonden uit goedheid. Adem-Tocht, de christelijke spiritualiteitsbeweging voor senioren, wijdde er in een bijdrage van Luc Anckaert een bijeenkomst aan. Afbeelding © Simard Francois – Pixabay

Lees meer...