Maria, wie ben je?

Laatst bijgewerkt: zondag 31 oktober 2021 Gepubliceerd: maandag 04 oktober 2021
Geschreven door Lode Caes

Oktober is samen met de meimaand van oudsher Mariamaand. Maria krijgt in het geloofsleven van heel wat christenen een voorname plaats. We richten ons in onze zorgen tot Maria en stellen vertrouwen in haar krachtige voorspraak. Maar ze is er niet alleen om te klagen en te vragen. Ze is zo veel meer. ‘Maria, wie ben je?’ In het gelijknamige en zeer lezenswaardig boekje staat mgr. Koen Vanhoutte, hulpbisschop voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen, stil bij die vraag en reikt hij suggesties aan om naar haar voorbeeld te vertrouwen op God’s Geest. Mariadevotie is geen aparte vrome bezigheid buiten ons gewone doen en laten.

Lees meer...

DE WARMSTE 40 DAGEN Barmhartigheid verbindt

Laatst bijgewerkt: zondag 04 april 2021 Gepubliceerd: zaterdag 20 februari 2021
Geschreven door Lode Caes

Van oudsher en tot op vandaag hebben mensen zich afgevraagd hoe zij harmonisch en solidair kunnen samenleven en ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk medemensen uit de boot vallen. Steeds opnieuw probeert men de harde strijd om eigenbelang om te buigen naar een hartelijk omgaan met elkaar waarin elke mens gelukkig kan worden, ook zij die om welke reden dan ook 'arm' zijn, in nood zijn. En dat zijn wij allen wel eens… ‘hart boven hard’, klinkt het vandaag her en der als een slogan die een warme uitnodiging in zich draagt. Voor Adem-Tocht, de spiritualiteitsbeweging voor senioren, belicht Mieke Kerckhof, Zuster van de Bermhertigheid Jesu, in een artikel dit streven en plaatst het in perspectief van de ‘Werken van barmhartigheid’.

Lees meer...

Voluit leven als je ouder wordt

Laatst bijgewerkt: maandag 26 oktober 2020 Gepubliceerd: maandag 26 oktober 2020
Geschreven door Lode Caes

(Afbeelding: © Susanne Pälmer – Pixabay)

Wij willen graag een pleidooi houden voor een positieve kijk op ouder worden. Niet zozeer als een tijd van toenemend verlies en achteruitgang, maar veeleer als een gegeven tijd om te worden wie wij ten diepste zijn, een mens om van te houden, een mens zoals door God bedoeld. Oud worden en oud zijn dagen ons uit om nieuwe mogelijkheden te ontdekken en verder te blijven groeien als mens, tot het einde toe. We willen allerminst ontkennen dat oud worden ons confronteert met heel wat beperkingen, maar deze dynamische kijk nodigt ons uit om voluit te leven, om in veel opzichten nog weidser en genereuzer te worden. Anderen kunnen ons helpen onze unieke weg 'ten leven' te zoeken en te beleven. Wat dit concreet betekent en welke valkuilen op die weg liggen, willen wij samen met Ria Grommen – gezins- en levenslooppsychologe (volwassenheid en ouderdom) – vanuit ‘Adem-Tocht’ de spiritualiteitsbeweging van senioren...én met jou verkennen.

Lees meer...

JEZUKE, liefste vriend

Laatst bijgewerkt: vrijdag 16 oktober 2020 Gepubliceerd: woensdag 16 september 2020
Geschreven door Lode Caes

 Wie van de ouderen (mijn generatie en ouder) kent niet de tekst van volgend lied dat tijdens onze Eerste Communie werd gezongen : 

“Jezuke, liefste vriend,

waar heb ik het toch verdiend,

dat Gij in mijn hartje komt wonen,

Gij die in de hemel moet tronen?

Welkom, welkom Jezuke zoet.

Kom toch alle dagen.

Zie eens hoe vurig en welgemoed,

al uwe kindjes het vragen.” 

Nu we – wegens de lockdown – tweeëneenhalve maand niet fysiek konden deelnemen aan de wekelijkse eucharistieviering, kwam er tijd vrij om even dieper na te denken over de waarde en de betekenis van dit sacrament.

Lees meer...

Met de rug tegen de muur

Laatst bijgewerkt: zaterdag 05 september 2020 Gepubliceerd: zaterdag 05 september 2020
Geschreven door Lode Caes

Afbeelding© Pexels, Pixabay

Ieder van ons maakt het mee in zijn eigen leven. Alles gaat goed. Je bent gelukkig en tevreden en plots gebeuren er dingen die eigenlijk niet zouden mogen gebeuren, die je alleen machteloos, radeloos en opstandig maken. Een bepaalde beproeving en tegenslag die je te verwerken krijgt. Het verlies van je dierbare partner, een kind of kleinkind. De confrontatie met een levensbedreigende ziekte, een blijvende handicap, het vastlopen van een relatie, een mislukking. Vandaar de oude levenswijsheid: ‘Elk huisje heeft zijn kruisje, elk hart heeft zijn smart.’ Ja, we weten het uit eigen ervaring: het leven is geen doorlopende successtory. Je staat dikwijls met de rug tegen de muur. Het is erop of eronder. Je kunt niet meer terug, je besterft het, staat hoe dan ook voor een keerpunt ...

Lees meer...