JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Christelijke Meditatie

Laatst bijgewerkt: zondag 03 september 2023 Gepubliceerd: zaterdag 19 augustus 2023

Nood aan herbronning, stilte en innerlijke rust ? Probeer dan zeker eens christelijke meditatie. Mediteren is een manier om in je eigen middelpunt te komen, bij de grondslagen van je eigen zijn, en daar te blijven - stil, aandachtig en onbeweeglijk. Dat is een hele uitdaging voor mensen van onze tijd. "Het bijzondere aan Christelijke Meditatie is toestaan dat Gods mysterieuze en stille aanwezigheid in ons meer en meer werkelijkheid wordt, en zelfs 'de' werkelijkheid in ons leven, zodat die aanwezigheid de realiteit wordt die zin, vorm en doel geeft aan alles wat we doen en zijn." (John Main o.s.b.).

Er is in onze Pastorale Eenheid een aanbod van Christelijke Meditatie elke eerste en derde dinsdag van de maand van 18.00  u. tot 18.30 u. en in de kapel van zusters van de Frezenberg, Marshofstraat 6.

Positieve energie aanboren en uitputting voorkomen

Burn-out, dodelijk vermoeid, innerlijk leeg, zo voelen veel gestresste en overbelaste mensen zich. Volgens Anselm Grün, monnik en economisch directeur van de benedictijner abdij in Münsterschwarzach, raken mensen in zo'n toestand doordat zij putten uit troebele bronnen. Zij worden gedreven door eerzucht, willen zich bewijzen, zijn perfectionistisch. Die bronnen geven geen spirituele energie, maar zuigen je integendeel leeg. 

Waaruit kan je dan wel kracht putten zonder uitgeput te raken ?

Volgens Anselm Grün zijn er in ieders leven ook heldere bronnen, die reinigen, verfrissen en vruchtbaar zijn. Het zijn hulpbronnen die al van in je kindertijd aanwezig waren. Naar deze bronnen willen wij zowel samen als individueel op zoek gaan aan de hand van Christelijke Meditatie : de weg naar jezelf, de weg naar de ander om uiteindelijk de Ander, God te bereiken.

Meditatie en gebed brengen ons dan op die manier in contact met het pure en het zuivere in ons. Zij brengen een diepe innerlijke rust teweeg. De woorden van Jezus wekten ook altijd vreugde in de harten van zijn toehoorders : 'Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn' (Joh.15,11). De woorden van Jezus brengen ons in contact met de vreugde die verborgen ligt op de bodem van ons hart. En zij vervolledigen onze eigen vreugde met zijn vreugde, die onuitputtelijk is omdat zij van Goddelijke oorsprong is. 

Volgens Anselm Grün in zijn boek 'Innerlijke Kracht' heeft iedereen steeds weer perioden van stilte nodig, waarin hij zich kan terugtrekken van het lawaai dat hem vaak genoeg omringt, van het lawaai op zijn werk, van de vele gesprekken. Iedereen heeft eigen vormen ontwikkeld om zich terug te trekken. De ene gaat wandelen, de ander heeft een dag voor spirituele verdieping en concentratie, zonder de dagelijkse verplichtingen. Weer een ander trekt zich terug in zijn kamer en trekt de stekker van de telefoon eruit, om niet bereikbaar te zijn. 

Wij hebben allemaal een gelegenheid nodig om ons terug te trekken, om houvast te vinden, vaste grond onder onze voeten. Wij gaan voorzichtig en aandachtig om met onszelf, om de innerlijke bron weer te laten stromen. En dat is het doel van de Christelijke Meditatie.

De Christelijke Meditatie vindt plaats iedere eerste en derde dinsdag van de maand van 18.00 u. tot 18.45 u. in de kapel van zusters Karmelietessen van de Frezenberg, Marshofstraat 6. Iedereen is welkom, er is geen voorkennis vereist. Je kan op elk moment kunt instappen. Gewoon door 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Dan krijg je alvast een summiere inleiding en enkele raadgevingen over hoe je het best aan zo’n sessie kunt deelnemen.


Lees hier een getuigenis van iemand die christelijke meditatie heeft meegemaakt.

Hits: 16271