Agenda

Geen activiteiten gevonden

In vredesnaam

Laatst bijgewerkt: maandag 04 oktober 2021 Gepubliceerd: dinsdag 21 september 2021 Geschreven door Lode Caes

De Vlaamse Vredesweek – een initiatief van Pax Christi – vindt plaats van 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, tot en met de 2 oktober, de Internationale Dag van de Geweldloosheid. Er is pas sprake van echte vrede als recht wordt gedaan aan iedereen. Want vrede is rechtvaardig. Vrede is liefde. Vrede sluit niet uit. Vrede wordt geboren als we naar elkaar omzien, naar elkaar luisteren, elkaar horen, elkaar ruimte geven, elkaar vrijheid geven. Vrede ontluikt als de waarheid aan het licht komt, als recht wordt gepleegd en de verzoening wordt gezocht. En als we om ons heen kijken, zien we de vrede steeds weer opnieuw aan het licht komen. En dat is wonderlijk, gezien alle ellende die sommige mensen hebben meegemaakt. In gemeenschappen, getroffen, gekneusd en gebroken door oorlog, overal – ook hier – waar mensen uitbuiting en uitsluiting moeten ondergaan, staan steeds weer mensen op die de kracht vinden om te helen, te verbinden en te wijzen naar een horizon van vrede en recht. Laten wij die mensen zijn. Wat willen wij doen in vredesnaam?

Samen met jou willen we als Pastorale Eenheid ons inzetten voor vrijheid, waarheid, recht opdat alle mensen in liefde kunnen samenleven. Dat kunnen we o.a. doen door te participeren aan de initiatieven van onze eigenste werkgroep ‘Zorg voor Mensen & Solidariteit’, ‘Wakker voor Vrede’ en ‘Ieper Vredestad’. Samen kunnen we aankaarten waar en hoe mensen systematisch worden buitengesloten. Hoe we het herkennen en hoe we zelf hierbij betrokken zijn. Want bij ieder ‘wij’ ontstaat er al te gemakkelijk een ‘zij.’

Fratelli tutti - Allen broeders

Dat laatste vloekt met ‘de verbondenheid met elkaar en de aarde’ die Paus Franciscus krachtig beschrijft in zijn encycliek ‘Fratelli tutti – Allen broeders’ (2020). Hij daagt ons uit om in die verbondenheid elkaar recht te doen en samen aan die vrede te werken zonder elkaar telkens de maat te willen nemen. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons. Dit jaar opnieuw gesymboliseerd op 18 september door het uitrollen van de grootste vredesvlag ter wereld op de Grote Markt van Ieper.

Franciscus heeft snoeiharde kritiek op de toestand van de wereld. Maar hij roept ook op tot een nieuw sociaal elan. Deze sociale encycliek is zijn bijdrage om te reageren op de vele manieren om anderen uit te schakelen of te negeren met een nieuwe droom van broederschap en van sociale vriendschap. Tien opmerkelijke citaten:

– Isolatie nee, nabijheid ja.

– Cultuur van confrontatie, nee. Cultuur van ontmoeting, ja.

– Wie een muur optrekt, eindigt als een slaaf binnen de muren die hij zelf heeft gebouwd.

– De geschiedenis van de barmhartige Samaritaan herhaalt zich, sociale en politieke verwaarlozing

maakt veel plaatsen in de wereld tot desolate plekken.

– De loutere som van individuele belangen is niet in staat om een betere wereld te genereren voor de hele mensheid.

– Onze inspanningen voor de komst van migranten kunnen we samenvatten in vier werkwoorden:

verwelkomen, beschermen, stimuleren en integreren.

– Zelfs in de politiek is er ruimte voor tedere liefde. Tederheid is het pad van de moedigste en sterkste mannen en vrouwen.

– We kunnen geen digitale wereld accepteren die ontworpen is om onze zwakheden uit te buiten

en het ergste in mensen naar boven te halen.

– Er zijn niet alleen stukken oorlog in onze wereld we beleven een wereldoorlog in stukken.

– Vrede tussen religies is mogelijk. Het uitgangspunt moet de blik van God zijn.

Wakker voor Vrede, Vrede is een kunst

Duurzame vrede is enkel mogelijk als structurele oorzaken van on-vrede (armoede, ongelijkheid, uitsluiting, racisme…) aangepakt worden. Dat is vooral een verantwoordelijkheid van politici en beleidsmakers. Daarnaast is ook elke mens mee verantwoordelijk voor een vredevoller wereld. Iedereen kan een bijdrage leveren en hoe klein of onbeduidend die ook mag lijken, ze maakt echt wel het verschil. We noemen vrede een kunst…, de kunst van het evenwicht, van dynamisch balanceren. Iedereen kan een vredeskunstenaar worden, zeker wie zich oefent in vijf belangrijke vaardigheden:

Begin van binnen. Vrede begint binnen in de mens. Daar zit ook de bron die voedt en inspireert. Misschien zit je op de trein…, op café…, of doodgewoon in je luie zetel met een boek…, en het gebeurt ineens van binnen… Een vraag klopt op de deur van je ziel: Waar sta jij voor? Waar ga jij voor? En als je gaat, wie gaat dan met je mee? Wie inspireert jou om te blijven gaan?

Stap in de schoenen van een ander. Empathie is de sleutel tot verbondenheid en solidariteit. Daarvoor moet je soms je comfortzone verlaten. Die schoenen? Daar kan ik niet in komen. Of zal ik ze toch proberen? Oei, te groot, te klein, te krap, te dun, te veel zeer, zou ik toch niet weer die van mij…? En ook al keer je op je stappen terug, je voeten hebben het geweten. Je staat nooit meer op dezelfde manier in je eigen schoenen.

Breng balans in je luisteren en spreken. Verschil kan maar overbrugd worden door dialoog. En daarin is luisteren minstens zo belangrijk als spreken. Altijd kom je anderen tegen. Anders en verschillend. Dan ga je gewoon in gesprek, toch? Ja, als je maar afspreekt dat je de megafoon van het Grote Gelijk even opzij legt. En geef vooral je luisteren voldoende gewicht. Respect, gast…, respect! Vertel mij van waaruit jij de dingen anders ziet. En help me het verhaal achter jouw verhaal te zien.

Steek je licht op. Goed geïnformeerd zijn vraagt een inspanning. Het is een noodzakelijk wapen tegen onverschilligheid en een onmisbaar instrument om genuanceerd te oordelen. Eén ding moet je weten en dat is dat jij niet alles kunt weten. Zie je even niet meer klaar, steek dan je licht op… bij anderen. Niet klakkeloos of naïef maar open en verwonderd. Het denken loopt langs zoveel te ontdekken wegen.

Geef alles en ieder een plek. Vrede komt tot stand waar ruimte is voor rust, voor schoonheid, voor stilte, voor spel. Vrede gebeurt waar elke mens, zwart of wit, klein of groot, kwetsbaar of sterk… tot haar of zijn recht komt. Soms moet je ook weer op adem komen. Dat kan op je eentje. Dat kan met en tussen anderen. Samen spelen, zingen, lachen, dansen. Of waarom ook niet gewoon samen stil zijn? Op een groene plek, een rustige plek. Een plek vol schoonheid.

'Burgerleed in oorlog. Stemmen en gezichten'

Onder die noemer organiseert de stad Ieper, samen met o.a. Wakker voor Vrede, Moeders voor Vrede, Davidsfonds Academie … op zaterdag 9 oktober een studiedag met als thema ‘Burgerleed in Oorlog’. Deze studiedag vertrekt vanuit het eigen oorlogsverleden van Ieper gedurende de Eerste Wereldoorlog. In het dagprogramma gaat de aandacht naar het burgerleed dat tijdens de voorbije eeuw plaatsvond in verschillende oorlogssituaties. Bij berichtgeving over oorlogen ligt de nadruk dikwijls op het militaire aspect. We horen veel minder berichten over de humanitaire drama’s die zich in oorlogsgebieden afspelen zoals: ondervoeding, hongersnood en het uitbreken van epidemieën waarvan de burgers als eerste het slachtoffer worden.

Aan de hand van een individueel gekozen dagprogramma van lezingen, een documentaire, een thematische gegidste stadswandeling, een panelgesprek, een kunstinstallatie en expo kunnen de deelnemers stilstaan bij wat oorlog de burger aandoet. De studiedag vindt plaats op verschillende locaties in het centrum van de stad, allemaal op wandelafstand van elkaar. Blijf je tot het einde? Dan is er om 19 uur een afsluitend drankje voorzien en de mogelijkheid om de Last Post bij te wonen.

Ontdek het volledige programma op https://www.ieper.be/burgerleed-in-oorlog en schrijf in via https://www.davidsfondsacademie.be/.../evenementen/460

Open Beraad Werkgroep ‘Zorg voor Mensen & Solidariteit’

Alvast noteren dat na een lange periode van gedeeltelijke en gedwongen stilstand de Pastorale Eenheid O.-L.-Vrouw van Vrede een ‘open beraad’ organiseert op dinsdag 30 november om 19.00 u. in de Sint-Maartenskring, Lange Meersstraat 26, Ieper. Een uitgelezen kans voor al wie zich vanuit zijn christen-zijn aangesproken voelt mee te denken en solidair te handelen voor het goede doel en zo mee bij te dragen aan echte, gedragen vrede.

 

Wekelijks vrijdaggebed voor de vrede

Elke vrijdag (behalve in juli en augustus) wordt om 18.00 u. het avondgebed van de Kerk gebeden in de Sint-Maartenskathedraal. Met hymnen, psalmen, stilte en gebed willen wij op die manier bidden om vrede in de wereld, dichtbij en veraf. Eerstvolgend op vrijdag 25 september om 18.00 u. in de kathedraal. Welkom!

 

Gebed tot de Schepper

 

Liefdevolle Oorsprong,

U die alle mensen met gelijke waardigheid geschapen heeft,

stort in onze harten een geest van broederlijkheid.

Beziel ons met een droom van ontmoeting, dialoog, gerechtigheid en vrede.

Help ons om een betere samenleving op te bouwen

en een menswaardiger wereld te creëren,

zonder honger, armoede, geweld en oorlog.

 

Open onze harten

voor alle volkeren en landen op aarde,

zodat we het goede en het mooie kunnen zien

dat U in elk van ons gezaaid heeft,

zodat echte verbondenheid kan groeien,

en gemeenschappelijke projecten en gedeelde dromen

ons dichter bij elkaar kunnen brengen. Amen!

Hits: 103