Het team van de Pastorale Eenheid

Laatst bijgewerkt: zondag 25 oktober 2020 Gepubliceerd: donderdag 07 april 2016 Geschreven door Webmaster

We hebben in de Pastorale Eenheid een team dat maandelijks samenkomt om het reilen en het zeilen te bespreken, aan te passen, uit te werken, ... Ook komen er zaken ter sprake vanuit de werkgroepen, vanuit de pastorale ploegen en de lokale ploegen.

Het team draagt dus zorg voor vijf belangrijke aspecten van de Pastorale Eenheid : verkondiging en catechese, liturgie en gebed, zorg voor mensen en solidariteit, beheer van de materiële en financiële middelen, communicatie.  Deze aspecten worden behartigd door verschillende werkgroepen.  Deze werkgroepen, elk met een eigen opdracht, willen onze geloofsgemeenschap adem geven...

Hopelijk hebben jullie hiervan al iets gemerkt.

Vanuit het team worden een aantal prioriteiten vooropgezet voor de werkgroepen.  Alle werkgroepen zijn opgestart met enthousiaste vrijwilligers en met één of enkele mensen uit het team om werk te maken van deze prioriteiten.

Naast deze "grote" werkgroepen zijn ook kleinere, soms plaatselijk gebonden werkgroepen en mensen goed bezig; denken we maar aan de vormselwerking, de eerste-communiewerking, de rouwpastoraal, de lokale ploegen, de vele vrijwilligers op velerlei terrein...  Met dank aan zoveel mensen die zich vrijwillig inzetten voor de Pastorale Eenheid, voor onze Kerk.

Op de teamdag voor de aanstelling hebben wij een opdrachtsverklaring geschreven waar we meer en meer vorm aan willen geven :

Samen willen we op stap gaan als Pastorale Eenheid om in geloof en vertrouwen de Blijde Boodschap te brengen.  Vurig en gedreven willen we die weg gaan.  Daarin streven we naar alles voor allen.  Levendig en hartelijk wil onze gemeenschap zijn.  Zoals Jezus willen wij oog en oor hebben voor kleine en kwetsbare mensen, in respect voor ieders eigenheid.  Daarin willen we stap voor stap geduldig groeien, dit alles vanuit verbondenheid met God en mens.

Hits: 38469