Agenda

Geen activiteiten gevonden

OKTOBERCAMPAGNE MISSIO: 'Jullie zullen mijn getuigen zijn'.

Laatst bijgewerkt: vrijdag 28 oktober 2022 Gepubliceerd: zondag 16 oktober 2022 Geschreven door Lode Caes

 

Oktober is in de hele katholieke kerk de actiemaand van Missio. Elk Missio-land zet zich achter een gemeenschappelijk thema en kiest een gastland uit. Centraal
staat natuurlijk altijd de verkondiging en beleving van het evangelie. Dit mondt uit in een wereldwijd netwerk van solidariteit. De Kerk van de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) zal daarbij een jaar
lang in de schijnwerpers staan.

Getuige van Christus zijn

Een opdracht om te vervullen, een zending om te beleven. Onder de slogan “Jullie zullen mijn getuigen zijn” onderlijnt de missiemaand dit jaar het belang van de christelijke getuigenis. De slogan werd gekozen uit het laatste gesprek dat de verrezen Christus had met zijn leerlingen: “Wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot het uiteinde van de aarde” (Handelingen 1,8). Jezus uit hier niet gewoon een wens, maar geeft de leerlingen de duidelijke opdracht om te getuigen van wat zij gezien hebben. 

Paus Franciscus zet die opdracht, die ook wij allemaal meekregen, extra in de verf. Op 14 augustus 2018 zei hij nog tot duizenden jongeren dat “een Kerk zonder getuigenis niet meer is dan wind”, omdat “de heilige Geest niet is waar geen getuigenis is”. In zijn boodschap voor Missiezondag 2022 voegt hij eraan toe dat “de Kerk, als gemeenschap van de leerlingen van Jezus, geen enkele andere zending heeft dan de wereld te evangeliseren door te getuigen van Christus. Evangeliseren is de ware identiteit van de Kerk”. In de verkondiging van de Blijde Boodschap schuilt immers het ontstaan van de Kerk.

Centraal-Afrikaanse Republiek

Een land met veel potentieel, maar nog meer uitdagingen. Er heerst extreme armoede in de CAR, meer dan 70% van de bevolking zou er onder de internationale armoededrempel leven. Daarmee zit het land in de top-3 van de armste landen ter wereld. Door de verregaande corruptie wordt het kapitaal dat voorhanden is niet gebruikt ten goede van de brede bevolking. Bovendien heeft de CAR sinds de jaren 1960 te kampen met aanhoudende conflicten. Deze slechte omstandigheden hebben grote gevolgen voor de Centraal-Afrikaanse bevolking. Het land heeft nood aan stabiliteit en vrede. De bevolking heeft nood aan evangelische nabijheid en aan een
christelijk perspectief van hoop.

CollecteMissio

In de vieringen van 22 en 23 oktober gaat de opbrengst van de collecte naar Missio. Zo dragen we concreet bij voor kwalitatief en betaalbaar onderwijs voor 1000 kinderen, de renovatie van hun klaslokalen en sanitaire voorzieningen en voorzien we mee in voeding, kleding, boeken en studiemateriaal. Daarbij staat het welzijn en de aandacht voor de individuele capaciteiten en ontwikkeling van elk kind centraal.

Alvast dank voor uw milde bijdrage.

Hits: 1492