JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Achter de schermen van de H.Bloedprocessie

Laatst bijgewerkt: zondag 04 augustus 2019 Gepubliceerd: zondag 09 juni 2019

Zondag 16 juni 2019 ging om 15.00 u. naar goede jaarlijkse traditie op initiatief van het Processiecomité de processie van het Heilig Bloed uit in Voormezele. Het is een parel voor het dorp. Verleden jaar was het trouwens 950 jaar dat de parochie Voormezele bestond. Een summiere blik achter de schermen en op het programma van dit toch wel heel bijzondere evenement.

Ieder jaar dient er opnieuw nagezien of alles nog wel in orde is: de kledij, de praalwagens en de vele attributen. Het Processiecomité houdt daarom alles heel goed in de gaten en komt ook regelmatig bijeen vóór en na de processie. De processieverantwoordelijken gaan na wat er aan de wagens en de kledij mankeert. Iedere groepsverantwoordelijke brengt dan naar voor wat er dient aangepast en hersteld te worden. Dit kan ook aan de hand van foto’s en videobeelden.

De wagen bijvoorbeeld van ‘het Laatste Avondmaal’ (groep nr. 14 / foto) die al jaren bevolkt wordt door PIB van de parochie O.L.V.-Middelares van Ieper en de wagen van ‘de Veroordeling van Jezus door Pilates’ (groep nr 17/ foto 3) werden dit jaar nagezien. Gelukkig zijn er handige mannen in het Processiecomité om de wagens zelf in orde te brengen. 

Voor de wagen van de ‘Veroordeling van Jezus door Pilatus’ werd een nieuw chassis gevonden en is opnieuw opgebouwd met een deel van de bestaande elementen. Een milde weldoener schonk – door bemiddeling van processievrienden – een nieuw tapijt. De wagen zal verder, zoals vroeger, door paarden getrokken worden. Het probleem bij ‘Het Laatste Avondmaal’ is om deze scène zo getrouw mogelijk naar voor te brengen. In de tijd van Jezus lag men immers aan tafel … De wagenbouwers proberen dit nu op te lossen! Ook naar de verzuchtingen van de personen die de historische figuren moeten spelen wordt er geluisterd. Zij moeten acteren, hun rol spelen om indruk te maken op de kijkers en bezoekers.

Onze Heilig Bloedprocessie kan gelukkig rekenen op een flinke groep processie- en groepsverantwoordelijken. Ze werken onder het voorzitterschap van ere-gouverneur Paul Breyne. Als proost treedt deken Roland Hemeryck op, die de processie ten volle steunt. Voor de eerste keer zal Johan Sohier de regie van de processie op zich nemen nadat Patrick Ryde dit jaren succesvol heeft volbracht. Aan Johan wensen we veel succes en aan Patrick ‘bedankt voor de inzet!’ 

Koken kost geld

Om de H. Bloedprocessie te kunnen vernieuwen en aan te passen zijn er uiteraard financiën nodig. Naast een toelage van de stad, is er jaarlijks, op de zaterdagavond voor Pinksteren, de ‘Abdijavond’. Op zondag 17 november hadden we voordien nog het ‘Eetfestijn’. Ook gaan de processieverantwoordelijken aan huis met ‘steunkaarten’. Er worden ook giften geschonken en er wordt ook een advertentiebrochure uitgegeven om zo uiteindelijk trachten rond te komen en onze H. Bloedprocessie verder in stand te houden. En… de vele mensen die onze H. Bloedprocessie komen bekijken zijn heel tevreden en men hoort hier en daar vaak “hoe zo’n klein dorp zo’n processie kan verwezenlijken”. We zien allen uit naar gunstig weer. 

Programma

De Heilige Bloedprocessie is het slot van de 8-daagse plechtigheid ter ere van het Heilig Bloed die wordt ingezet op het hoogfeest van Pinksteren, dit jaar op zondag 9 juni. Om 09.00 u. bij de aanvang van de eucharistieviering wordt vooraf de kostbare relikwie in een kleine processie naar het hoofdaltaar gebracht. Iedere dag is er om 16.00 u. een gezongen Heilige Mis met daarna de zegening met de relikwie. Voor deze viering worden de bewoners van het dorp per straat speciaal uitgenodigd. 

Op Processiezondag 16 juni is er zowel om 09.00 u. als na de processie een eucharistieviering. Deze viering is ter intentie van de bedevaarders en wordt opgeluisterd door het Koninklijk Sint-Catharinakoor uit Zillebeke. De eregenodigde dit jaar is Manu Van Hecke, abt van de Sint-Sixtusabdij van West-Vleteren. Hij gaat ook voor in de geconcelebreerde eucharistieviering. 

Wie graag zelf zou deelnemen aan de processie is steeds welkom: naam opgeven aan de secretaris van het comité Wilfried Desodt, Voormezele-Dorp 28, 8902 Voormezele – 057 20 13 88.

Hits: 2351