Pastoraal in het Jan Yperman Ziekenhuis

Laatst bijgewerkt: maandag 23 mei 2022 Gepubliceerd: woensdag 11 mei 2022 Geschreven door Lode Caes

In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper staat de zorg voor mensen centraal. Het ziekenhuis kiest bewust om de zorg voor de patiënten heel ruim te benaderen. De pastorale dienst is er dan ook een vaste waarde.

 

De pastorale zorgverlening is geïntegreerd in de dienst patiëntenbegeleiding. Dat betekent dat er een nauwe, multidisciplinaire samenwerking is met andere diensten en zorgteams. De pastorale dienst behartigt hier de spirituele kant van het begeleidingsproces. De pastores zijn werkzaam in het hele ziekenhuis. Ze komen zowel bij patiënten met een kankerdiagnose, als bij dialysepatiënten, bij mensen die een ingreep kregen, bij mensen die langdurig opgenomen zijn…

Petra Man is er dienstverantwoordelijke van de pastorale dienst. Samen met diaken Frank Allewaert staat zij in voor het dagelijkse pastorale zorgaanbod in het ziekenhuis. Gelukkig kunnen zij ook rekenen op de ondersteuning van diensthoofd Dennis Jacques en een grote ploeg enthousiaste vrijwilligers.

Een opname in het ziekenhuis brengt vaak de nodige vragen maar ook emoties met zich mee. De pastores staan steeds klaar voor een rustig gesprek over ziek-zijn, over verdriet en vreugde, angst en onmacht. Vanuit hun christelijke inspiratie proberen zij aanwezig te zijn bij elke patiënt en zijn familie, maar ook bij de medewerkers en artsen, ongeacht hun eigen levensovertuiging. Ze begeleiden in de zoektocht naar betekenis en zin van wat anderen in het leven overkomt. Ze trachten in eerste instantie een luisterend oor te bieden, en helpen woorden te geven aan wat soms moeilijk onder woorden te brengen is. Ook bezinning, gebed en de viering van sacramenten zijn wegen die kunnen helpen in het omgaan met vreugde, verdriet, afscheid en rouw. In het ziekenhuis worden de ziekenzalving en de eucharistie aangeboden. De wekelijkse eucharistieviering kan bijgewoond worden in de Stille Ruimte of kan gevolgd worden op de TV in de kamer.

De pastorale dienst is 7/7 – 24/24 bereikbaar voor dringende pastorale zorgnoden. Daarvoor is er een wachtsysteem waarin de medewerkers ondersteund worden door vrijwilligers. De grootste groep vrijwilligers staat echter in voor de communiebevraging en -bedeling. Op vrijdag is er een groep die alle kamers langsgaat om te bevragen of de patiënt de communie wenst te ontvangen. Op zondag komt een andere groep vrijwilligers de communie bedelen.


 

Dicht bij de inkomhal van het ziekenhuis vind je een kleine sfeervolle kapel waar er gelegenheid is tot gebed of bezinning. Je kan er ook een ledkaarsje branden en intenties neerschrijven. Omdat stilte deugddoend en helend is opende het Jan Yperman Ziekenhuis in het hart van het gebouw de Stille Ruimte waar mensen van alle geloofsovertuigingen en levensvisies even halt kunnen houden, tot zichzelf kunnen komen, of stilvallen... 

Hits: 2589