JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

IMPULSAVOND: Blij dat JIJ er bent!

Laatst bijgewerkt: dinsdag 01 oktober 2019 Gepubliceerd: vrijdag 28 juni 2019

Een ijsje likken. Tijd voor gebed. Een vooruitblik op een nieuw accent van de grondtoon ‘Vreugdevol gestemd’ voor het volgend werkjaar. Twaalf enthousiaste uiteenzettingen over creatieve impulsen in de parochies. Kortom: een sfeervolle impulsavond op donderdag 13 juni 2019 in het Diocesaan Dienstenhuis Groenhove in Torhout voor de medewerkers uit de pastorale eenheden, federaties en parochies van ons bisdom.

Een ijsje in het begin van de avond en een aardbeienplantje om mee te nemen naar huis. De vele medewerkers werden tijdens de Impulsavond in de bloemetjes gezet voor hun inzet van het afgelopen jaar. Er was tijd voor stilte, gebed en zang in de kapel. In de pandgangen hingen (af)fiches uit met tal van inspirerende initiatieven. Aan 12 tafels in de polyvalente zaal werd je ondergedompeld in creatieve initiatieven uit diverse parochies. Vanuit onze eigenste Pastorale Eenheid werden de initiatieven ‘Mag Ik even binnenkomen?’ en de ‘Passietocht’ en vanuit de liturgie ons unieke ‘drempelritueel’ in de Advent en de Veertigdagentijd voorgesteld. En naar jaarlijkse gewoonte werd al vooruitgeblikt naar het volgende werkjaar met de voorstelling van de nieuwe grondtoon ‘Blij dat Jij er bent!’. Een vrolijk deuntje van de accordeonist ondersteunde de sfeervolle avond.

Blij dat JIJ er bent! JIJ?

We stellen even de drie invalshoeken voor bij de slogan ‘Blij dat JIJ er bent’. Een uitdaging voor onze geloofsgemeenschappen om rond iedere invalshoek een initiatief te nemen. Vaak hoeven dat helemaal geen nieuwe dingen te zijn, nog eens extra bovenop al het andere werk. Binnen de bestaande werking en initiatieven is er, met een minimum aan enthousiasme en creativiteit, van alles mogelijk!

Eerste invalshoek: binnen onze eigen kring

We weten het natuurlijk maar al te goed: in een parochie, een werkgroep, een vereniging … altijd hebben we mensen nodig. Maar laten we mensen ook voldoende merken hoe blij we met hen zijn? Voelen ze dat we hun medewerking sterk op prijs stellen? Daarbij beperken we ons best niet tot woorden alleen. Er zijn duizend en één manieren om waardering uit te drukken. Zo lang mensen maar mogen voelen dat we geen enkele inzet als van-zelf-sprekend beschouwen.

Nu is gemeenschapsvorming en samenwerking natuurlijk niet altijd een paradijselijke wandeling. Zelfs als we beseffen dat het een verrijking is dat de ander op tal van vlakken van mij verschilt (blij dat jij anders bent), kan het toch een hele opgave zijn om dag in dag uit met die ander samen te werken. Op een ontspannen manier met mekaar omgaan, niet al te veeleisend voor de ander en evenmin voor onszelf, kan hierbij flink helpen.

Tweede invalshoek: voor een klimaat van openheid en gastvrijheid

We mogen ons de vraag stellen of nieuwkomers of mensen die bij onze geloofsgemeenschap aankloppen (voor een doopsel, een huwelijk, enz.) of toevallige passanten zich echt welkom voelen? Of worden ze eerder als stoorzender behandeld? Is er iemand die hen echt heeft gezien en vriendelijk bejegend? Meestal zijn er geen grote acties vereist om een gastvrije gemeenschap te zijn, maar vooral aandacht. Het is goed dat er een onthaalgroepje is, maar voor echte openheid is de hartelijke medewerking van iederéén nodig.

Derde invalshoek: blij dat Jij, God, er bent

De meesten van ons proberen echt tijd te maken om God te danken en om de nood van mensen, de zorgen van Kerk en wereld biddend ter sprake te brengen. Maar kunnen we nog tijd verliezen om niets anders te doen dan aan God onze vreugde tonen omdat Hij er is? Om, zoals de psalmen zeggen, God te loven en te prijzen. Daar bestaan oude vormen voor, die hun kracht al lang bewezen hebben, zoals bij voorbeeld de eucharistische aanbidding. Ook in vieringen in de stijl van Taizé ligt vaak daar de nadruk. Waarom niet samen met de liturgische werkgroep verder creatief op zoek gaan hoe we dit wezenlijke aspect van ons geloofsleven een plek kunnen geven?

Maria en Elisabeth

De grondtoon wordt zoals elk jaar opnieuw geïllustreerd met een tekst om in gesprek te gaan. We kunnen ons bijbels laten inspireren vanuit de ontmoeting tussen Maria en Elisabet (Lc 1, 36-56). De tekst verdiept zich in dit evangelie, de kracht van een echte ontmoeting, de gastvrijheid naar anderen en het tijd maken voor God. Daarnaast een aantal gespreksvragen, een aantal schilderijen en een video om met elkaar in gesprek te gaan. 

Download de gesprekstekst
Bekijk de ontmoeting van Elisabet en Maria - Arcabas
Bekijk de ontmoeting van Elisabet en Maria - Glasraam van Taizé
Bekijk de ontmoeting van Elisabet en Maria - Luc Blomme
Bekijk de video - Een ongewone ontmoeting

Pluklied

Een pluklied? Het is het themalied dat voor deze variatie op de grondtoon werd opgemaakt. Er zijn heel wat strofes opgemaakt om te variëren in tekst of het lied aan te passen aan de tijd door het jaar of de thematiek van de viering. Je kan als het ware de juiste strofes eruit ‘plukken’. 

De partituur:

1. Blij dat jij er bent - Schepping en Bevrijding.pdf
2. Blij dat jij er bent - Geboorte en Opstanding.pdf
3. Blij dat jij er bent - Wording en Navolging.pdf
4. Blij dat jij er bent - Vrede en Barmhartigheid.pdf
5. Blij dat jij er bent - Roeping en Zending.pdf

Een opname om het lied even te beluisteren, met dank aan Darky Seynaeve die het voor ons inspeelde.

Andere liederen

Weet dat je welkom bent - Weet dat je welkom bent.pdf
Hier wil ik komen - Hier wil ik komen.pdf

Hits: 1763